ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ (ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
Γιαννάκη 2, 22990 23924
Εισ.: €6,00. DOLBY ST. SR.

ΣΗΜΕΡΑ 14.12.2019

CULTURE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ