ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΑΛΣΟΣ
Δεκελείας 154, 210 2532003 - 210 2583133
Εισ: € 7,50, παιδ.-φοιτ. & κάθε Δευτ. € 5,50

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CULTURE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ