ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX
Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα, 22910/54097-55153
Dolby Surround

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CULTURE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ