ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Λ. Συγγρού 143, Ν. Κόσμος, 210 9315600

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ