Εισαγωγικές εξετάσεις στο Pierce - The American College of Greece!
Market News

Εισαγωγικές εξετάσεις στο Pierce - The American College of Greece!

Κάθε χρόνο το Pierce προσφέρει την ευκαιρία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου να φοιτήσουν στο σχολείο αφού πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, που θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Μαΐου

Το παιδί σας αξίζει μόνο το καλύτερο: Ένα σχολείο με εκπαιδευτική́ παράδοση, που θα το βοηθήσει να γράψει τη δική του ιστορία. Ένα περιβάλλον εξέλιξης μέσα στο οποίο θα αναπτύξει μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, που θα του εξασφαλίσει πρόοδο κι ένα μέλλον επιτυχιών. Δραστηριότητες που θα του εμφυσήσουν έμπνευση, θα αναπτύξουν τα ταλέντα του και θα το οδηγήσουν στη διάκριση. Ευκαιρίες που θα στηρίξουν κάθε του όνειρο.


Στις 11 και 12 Μαΐου, 2019 το Pierce διεξάγει, όπως κάθε χρόνο, εισαγωγικές εξετάσεις που απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Α' Γυμνασίου, αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου του Pierce (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις), καθώς και στο International Baccalaureate (IB) πρόγραμμα του σχολείου.


Παράλληλα, οι υποψήφιοι μαθητές έχουν την ευκαιρία, εφόσον το επιθυμούν, να εξεταστούν για ακαδημαϊκή υποτροφία!
Μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό́, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα IB του Pierce για το οποίο οι εξετάσεις επίσης διενεργούνται το Σάββατο 11 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Σχολείου.


Στο Pierce, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στα όρια της τάξης, δεν κλείνεται σ' ένα βιβλίο, δεν εξαντλείται σε συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Από́ το ακαδημαϊκό́ πρόγραμμα έως τις εξωσχολικές δραστηριότητες, κάθε παράγοντας της σχολικής ζωής συντελεί́ στην εξέλιξη του μαθητή́ ως κοινωνικού όντος.


Βρείτε πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη, θέματα προηγούμενων ετών καθώς και την online αίτηση εισαγωγής υποψήφιου μαθητή, την οποία θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου.