EUROKINISSI
Ελλάδα

Τα ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούν να γίνονται ανάδοχοι γονείς - Τι προβλέπει νέο σχέδιο νόμου

Τα μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας που προβλέπει το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας», του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 


Το σχέδιο νόμου δίνει το δικαίωμα και σε ομόφυλα ζευγάρια να γίνουν ανάδοχοι γονείς, καθώς οι νέες ρυθμίσεις διευρύνουν το πλαίσιο του θεσμού ώστε να γίνονται ανάδοχοι γονείς και ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 

Ειδικότερα, στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου «Ανάδοχοι Γονείς - Προϋποθέσεις», αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα, άγαμα, ή διαζευγμένα ή σε χηρεία με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος οποιουδήποτε βαθμού με το ανήλικο τέκνο (συγγενική αναδοχή)».

 

Ακόμη, στην αιτιολογική έκθεση υπογραμμίζεται ότι «προβλέπεται για πρώτη φορά η παροχή δυνατότητας απόκτησης της ιδιότητας του ανάδοχου γονέα σε όσους έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης».

 

Σημειώνεται ωστόσο πως, σύμφωνα με το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου -που περιλαμβάνει τις σχετικές ρυθμίσεις- ο θεσμός της υιοθεσίας παιδιών δεν φαίνεται να επεκτείνεται και για τα ομόφυλα ζευγάρια.

 

Επίσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η νομοθετική παρέμβαση εισάγει βασικές καινοτόμες ρυθμίσεις, οι οποίες συνοψίζονται, ως εξής:

 • Θέσπιση συμβουλευτικού γνωμοδοτικού οργάνου, υπό τον τίτλο «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας» (Ε.Σ.Αν.Υ.).
 • Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων, στο οποίο καταγράφονται υποχρεωτικά όλα τα παιδιά που διαβιούν σε μονάδες παιδικής προστασίας.
 • Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων, στο οποίο καταχωρούνται, όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς, εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Εισαγωγή του θεσμού της ανάθεσης της διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας και της σύνταξης κοινωνικής έκθεσης σε πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.), το οποίο λειτουργεί, βάσει του Ν. 4357/16.

Με τις εν λόγω παρεμβάσεις, μειώνεται ο χρόνος αναμονής.

 • Καθιέρωση του νέου θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής, που αφορά σε παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς.
 • Ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης των παιδιών σε αναδοχή από τον ασφαλιστικό φορέα των ανάδοχων γονέων.
 • Καθιέρωση της οικονομικής ενίσχυσης των ανάδοχων γονέων από ενιαίο φορέα.
 • Καθιέρωση του θεσμού της βραχείας αναδοχής.

 

Με σχέδιο νόμου, θεσπίζονται μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας. Συγκεκριμένα:

 

Συνιστάται στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συλλογικό συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο, με την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής-Υιοθεσίας-Ε.Σ.Αν.Υ.», με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων.

 

Ορίζεται η σύνθεση του Ε.Σ.Αν.Υ. (αποτελείται από 12 μέλη και τους αναπληρωτές τους) και παρέχεται η δυνατότητα με απόφασή του να συνιστώνται ειδικές επιστημονικές επιτροπές για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.

 

Καθορίζονται οι αρμοδιότητές του (εκπόνηση μελετών, ερευνών και πιλοτικών προγραμμάτων, αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών υιοθεσίας και αναδοχής, κλπ).

 

Προβλέπονται ειδικότερα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Ε.Σ.Αν.Υ., όπως η συχνότητα, το ωράριο και ο τόπος, κατά τα οποία λαμβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις του. Ορίζεται δε ότι στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

 

Τηρείται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ):

 • Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ανήλικοι που τοποθετούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε αναδόχο γονέα με δικαστική απόφαση, κλπ, (υφίσταται και σήμερα).
 • Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς των φορέων εποπτείας της αναδοχής.
 • Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, στο οποίο καταχωρίζονται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία σχετικά με την αναδοχή ανηλίκων.

Για την καλύτερη ενημέρωση των προαναφερόμενων μητρώων, οι αρμόδιοι φορείς (μονάδες παιδικής προστασίας, κλπ) υποχρεούνται να τηρούν αντίστοιχα ειδικά μητρώα.

 

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται νέες παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς. Ειδικότερα:

 • Χορήγηση της υφιστάμενης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου και μετά την ενηλικίωση αυτού στις περιπτώσεις που το άτομο είναι ΑμεΑ ή σπουδάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (όχι πέραν του 26ου έτους). Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση παρέχεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Στα πρόσωπα αυτά παρέχεται και αντίστοιχη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Φιλοξενία, κατά προτεραιότητα, στις φοιτητικές εστίες στην περίπτωση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν κατάσχεται στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Επίσης, εντάσσονται στους εποπτεύοντες την αναδοχή φορείς οι κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

 

Παράλληλα, προβλέπεται η καθιέρωση του θεσμού της αναδοχής ως αναμορφωτικού μέτρου που εποπτεύεται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και στις περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν διαπράξει αδικήματα που άπτονται των διατάξεων του ποινικού-σωφρονιστικού συστήματος. Ο ανάδοχος γονέας πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένα προσόντα και ιδιότητες, ενώ παρέχεται σε αυτόν αυξημένη οικονομική ενίσχυση, εκπαίδευση και υποστήριξη.

 

Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 15 έως 50 χιλ. ευρώ σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει καταχωρίσει ή έχει καταχωρίσει πλημμελώς ή ελλιπώς στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων τους ανήλικους που είναι τοποθετημένοι σε αυτό.

 

Με το σχέδιο νόμου, καθιερώνεται η υποχρέωση διενέργειας από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν επίσης να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των θετών γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος.

 

Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Στους ιδιώτες εκπαιδευτές μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

 

Τέλος, ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση παράδοσης των παιδιών στους υποψήφιους θετούς γονείς, η εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο.

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επίθεση με βιτριόλι: Δεν σχετίζεται με την προσωπική μου ζωή, υποστηρίζει η 34χρονη

Ελλάδα Επίθεση με βιτριόλι: Δεν σχετίζεται με την προσωπική μου ζωή, υποστηρίζει η 34χρονη

24.5.2020
Σύψας: Γιατί ανοίξαμε τα δημοτικά σχολεία - Τι θα συμβεί με τους εσωτερικούς χώρους στην εστίαση

Ελλάδα Σύψας: Γιατί ανοίξαμε τα δημοτικά σχολεία - Τι θα συμβεί με τους εσωτερικούς χώρους στην εστίαση

24.5.2020
Κώστας Πάσσαρης: Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα

Ελλάδα Κώστας Πάσσαρης: Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα

24.5.2020
Αλλάζει ο καιρός από αύριο - Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Ελλάδα Αλλάζει ο καιρός από αύριο - Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

24.5.2020
Πέθανε η Άννα Βούλγαρη, η «χρυσή» κληρονόμος του οίκου κοσμημάτων Bvlgari

Ελλάδα Πέθανε η Άννα Βούλγαρη, η «χρυσή» κληρονόμος του οίκου κοσμημάτων Bvlgari

24.5.2020
Επίσημο: Ανοίγουν τα δημοτικά σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί την 1η Ιουνίου

Ελλάδα Επίσημο: Ανοίγουν τα δημοτικά σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί την 1η Ιουνίου

24.5.2020
Βάρκιζα: Χτύπησαν οδηγό λεωφορείου - Διακομίστηκε στο Τζάνειο

Ελλάδα Βάρκιζα: Χτύπησαν οδηγό λεωφορείου - Διακομίστηκε στο Τζάνειο

24.5.2020
Ανοίγουν τη Δευτέρα τα πανεπιστήμια: Τι ισχύει για τις εξετάσεις - Αναλυτικές οδηγίες

Ελλάδα Ανοίγουν τη Δευτέρα τα πανεπιστήμια: Τι ισχύει για τις εξετάσεις - Αναλυτικές οδηγίες

24.5.2020
Χαρδαλιάς: Αύριο οι ανακοινώσεις για τα δημοτικά - «Θετικό το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων»

Ελλάδα Χαρδαλιάς: Αύριο οι ανακοινώσεις για τα δημοτικά - «Θετικό το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων»

24.5.2020
Ποιες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές έως τις 31 Μαΐου 2020

Ελλάδα Ποιες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές έως τις 31 Μαΐου 2020

24.5.2020
5 Σχόλια
Citellus citellus 17.4.2018 | 19:52
Τελικά επεκτείνεται στα ομοφυλα ζευγάρια ή όχι;
βλαχάκι (το) 17.4.2018 | 21:28
Επεκτείνεται η αναδοχή, όχι η τεκνοθεσία.
mr. pinkeyes 17.4.2018 | 22:46
Οπότε μόλις βρεθούν/εγκριθούν γονείς ετεροφυλόφιλοι να υιοθετήσουν το παιδί, το ομόφυλο ζευγάρι τους παραδίδει το παιδί;;
βλαχάκι (το) 18.4.2018 | 09:51
Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι τα παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες δεν αποτελούν, απαραίτητα, σύνολο ταυτόσημο με τα παιδιά που είναι προς τεκνοθεσία, δηλαδή η αναδοχή δεν είναι συνώνυμη ως θεσμός, καθ' ολοκληρίαν τουλάχιστον, με την προπαρασκευή τεκνοθεσίας. Η αναδοχή και η τεκνοθεσία είναι διακριτές καταστάσεις και μόνον για ένα ποσοστό ανάδοχων παιδιών, η τεκνοθεσία αποτελεί επιθυμητό πλάνο και τελικώς αποτέλεσμα.

Βλέποντας τα foster care statistics του child welfare information gateway, για το έτος 2015 διαπιστώνουμε ότι, "Of the estimated 243,060 children who exited foster care during FY 2015, the median amount of time spent in
care was 13.5tmonths: 46% των παιδιών πέρασαν από 1 έως και 11 μήνες με τους ανάδοχους, 42% πέρασαν από 12 έως 32 μήνες και 12% των παιδιών πέρασαν από 3 χρόνια και πάνω. Επίσης τα outcomes γι' αυτά τα παιδιά ήταν τα μισά (51%) να επανενωθούν με τις βιολογικές τους οικογένειες/primary caregivers και λιγότερο από το ένα τέταρτο (22%) να τεκνοθετηθούν ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είχαν άλλα arrangements.

https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.childwelfare.gov/pubPDFS/foster.pdf&ved=2ahUKEwjYuqKR_MLaAhXImLQKHav7DKEQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw0gZVK3bL8Cdv9LCqKQwP6z

Επίσης,
"Πρόγραμμα αναδοχής έχει και το κέντρο βρεφών «Η Μητέρα», που διευκρινίζει σε ό,τι το αφορά τα εξής:

«Η αναδοχή είναι μια μορφή παιδικής προστασίας αναγνωρισμένη από το κράτος με Ν.2082/1992. Η αναδοχή δεν είναι υιοθεσία. Το παιδί δεν ανήκει νομικά στους ανάδοχους γονείς, χωρίς να αποκλείεται η υιοθεσία του από αυτούς ως εξέλιξη της σχέσης τους ή η μετέπειτα ανάληψη της επιμέλειας του παιδιού από αυτούς."

http://www.presspublica.gr/thelete-na-ginete-anadochi-gonis-proypothesis/

Επιπροσθέτως στην αναδοχή προβλέπεται οικονομική βοήθεια, η οποία λαμβάνει υπόψη και τις ειδικές ανάγκες, θεωρητικά τουλάχιστον:

http://www.opengov.gr/minlab/?p=3577&cpage=1

Τώρα, ως προς το "ερώτημά" σου, αν ένα συμφωνημένο ζευγάρι λεσβιών ή gay, καταφέρουν να τελέσουν ως αναδοχοι -προφανώς- θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδι μπορεί να επιστρέψει στους γεννήτορές του ή σε συγγενείς (αναδοχή συγγενική) διότι αυτά έχουν προτεραιότητα.

Ενδεχομένως μπορει να υπάρχει και η πιθανότητα μελλοντικού πλάνου τεκνοθεσίας από παντρεμένο ζευγάρι ετεροφυλοφίλων, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι προς τεκνοθεσία δεν είναι μόνο τα υγιή και αρτιμελή μωράκια με ροδαλά μαγουλάκια, no strings attached απ' τους βιολογικούς, αυτά ίσως και να είναι μειοψηφία, υπάρχουν και τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή/και αδερφια που δεν είναι καλό να χωρίζονται ή/και με αναπηρία ή/και με θέματα συμπεριφοριακής και ψυχικής/συναισθηματικής φύσεως, ξεσπάσμα, φοβίες κ.λπ., οπότε αυτά τα παιδιά, η σκληρή αλήθεια είναι πως, δεν τεκνοθετούνται εύκολα.

"Finding permanent homes for children and young people classified as hard to place – a term that encompasses many scenarios but is often used to refer to sibling groups, disabled or older children, youngsters from ethnic minorities and those with complex needs or behavioural issues – has been a challenge in the sector for a long time. But with increasing numbers of potential LGBT adopters coming forward in the years since government reforms in 2006, it has become apparent that many choose those children for whom a home might otherwise be out of reach."
(...)
"There are a number of reasons why many same sex couples are keen to care for children with more challenging circumstances, she says. “Adoption is often the first route to parenthood [for LGBT people] and this can come with a different set of expectations,” she explains. “They are approaching parenthood in a non-traditional way and may be more flexible.” While many heterosexual couples consider adoption following fertility problems, and because of this can be more focused on babies or younger children, adopting one baby or infant might not necessarily be so important for LGBT people, she says"

https://www.google.gr/amp/s/amp.theguardian.com/social-care-network/2015/mar/04/the-lgbt-couples-adopting-hard-to-place-children

Και, φυσικά, σε κάποιες χώρες του εξωτερικού που επιτρέπεται η τεκνοθεσία από μη ετεροφυλοφιλα ζεύγη, δημιουργείται το εξής "παράδοξο", ακόμη και οι κρατικες υπηρεσίες/ιδρύματα μπορούν να εναποθέσουν στα χέρια αυτών που θεωρούν *λιγότερο* θεμιτούς γονεις (δηλαδή τους μη straight), τις πιο *δύσκολες* περιπτώσεις παιδιών.
mr. pinkeyes 22.4.2018 | 20:26
Ευχαριστώ. Σε θεωρώ πολύ αξιόπιστο. Κι αν δεν κάνω λάθος, αγαπάς και τον Bowie:)
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια