Μετρό Αθήνας - Αποκαλυπτικό πόρισμα για υπάλληλο που παρακολουθούσε όλες τις κάμερες
Ελλάδα

Μετρό Αθήνας - Αποκαλυπτικό πόρισμα για υπάλληλο που παρακολουθούσε όλες τις κάμερες

Υπάλληλος του μετρό παρακολουθούσε, χωρίς να έχει εξουσιοδότηση, εγκαταστάσεις, αποβάθρες και αµαξοστάσια

Αίσθηση προκαλεί το δημοσίευμα για υψηλόβαθµο υπάλληλο της ΣΤΑΣΥ που παρακολουθούσε, χωρίς να έχει εξουσιοδότηση, εγκαταστάσεις του μετρό, αποβάθρες και αµαξοστάσια έχοντας πρόσβαση στις κάμερες και το βιντεοληπτικό υλικό.

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Εθνος, ο υπάλληλος που κατέχει υψηλόβαθµη θέση στο Τµήµα Ασφαλείας ∆ικτύου και Εγκαταστάσεων, είχε πρόσβαση σε όλο το βιντεοληπτικό υλικό από κάµερες που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του µετρό. Σημειώνεται ότι εξουσιοδότηση για το βιντεοληπτικό υλικό της ΣΤΑΣΥ, έχουν µόνο δύο επόπτες ασφαλείας και ο εν λόγω υπάλληλος, δεν είχε κανένα τέτοιο δικαίωμα.

 

Μπορεί ο υπάλληλος να μην είχε την απαραίτητη εξουσιοδότηση, αλλά φαίνεται πως είχε µεταφέρει και τον σχετικό εξοπλισµό στο γραφείο του, προκειµένου να παρακολουθεί ανενόχλητος όλες τις κινήσεις στο δίκτυο του µετρό.

 

Το δίκτυο παρακολούθησης που είχε στήσει αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες των εργαζοµένων για εκβιασµούς, απειλές, ακόµα και υποβιβασµό υπαλλήλων από θέσεις που κατείχαν. Οι καταγγελίες οδήγησαν στη συγκρότηση τριµελούς επιτροπής εξέτασης του περιστατικού η οποία κατέληξε στην έκδοση ενός πορίσµατος για όλους τους εµπλεκόµενους.

 

Πηγές που μίλησαν στο «Εθνος της Κυριακής» αναφέρουν πως από τη διερεύνηση της υπόθεσης από την επιτροπή φαίνεται ότι ο υπάλληλος ήδη από τον περασµένο Φεβρουάριο είχε αιτηθεί τη µεταφορά του καταγραφικού των γραµµών 2 και 3 από το γραφείο που ήταν εγκατεστηµένο στο αµαξοστάσιο των Σεπολίων, στο δικό του γραφείο, στο κτίριο της διοίκησης της εταιρείας στο κέντρο. Οµοίως ζητούσε και τη µεταφορά του καταγραφικού της γραµµής 1 στο γραφείο του. Η συγκεκριµένη αίτηση µάλιστα έφερε και την υπογραφή του τότε προϊσταµένου του, ο οποίος πλέον έχει αποχωρήσει από την εταιρεία και είναι αποσπασµένος σε πολιτικό γραφείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο υπάλληλος από το γραφείο του είχε πλέον τη δυνατότητα όχι µόνο να παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο την εικόνα από τις κάµερες στο δίκτυο των τριών γραµµών, αλλά και να καταγράφει και να αποθηκεύει βίντεο από την εικόνα αυτών των καµερών.

 

Περαιτέρω διερεύνηση έδειξε ότι αµέσως µετά τη µεταφορά των δύο καταγραφικών στο γραφείο του, ο υπάλληλος ζήτησε και την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών των καταγραφικών από νέους, οι οποίοι είχαν στο µμεταξύ αγοραστεί µμαζί µε µία οθόνη. Τελικώς, όπως προέκυψε, οι υπολογιστές, για την αγορά των οποίων ο εν λόγω εργαζόµενος είχε προτείνει να προχωρήσει µε απευθείας ανάθεση από συγκεκριµένη εταιρεία και µάλιστα µε κατεπείγουσα διαδικασία, κάτι που τελικά δεν έγινε, ήταν ακατάλληλοι. Και αυτό γιατί δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρµογών επιτήρησης των καµερών και ανάκτησης βίντεο, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν είχε προηγηθεί καν η απαραίτητη συνεργασία µε τις υπηρεσίες Πληροφορικής.

 

Οι καταγγελίες και το πόρισμα

 

«Από το καλοκαίρι είχαν φτάσει σε µας καταγγελίες εργαζοµένων για το θέµα ότι ο συγκεκριµένος άνθρωπος παρακολουθούσε τα πάντα, έχοντας µάλιστα µεταφέρει παράνοµα το καταγραφικό µηχάνηµα στο γραφείο του και έστελνε αναφορές στη διοίκηση της εταιρείας µε αποτέλεσµα να "ξηλώνονται" εργαζόµενοι για το παραμικρό. Είχαµε καταγγελίες για απειλές και τροµοκράτηση εργαζοµένων», επισηµαίνει ο πρόεδρος του Σωµατείου Λειτουργίας του µετρό (ΣΕΛΜΑ), Σπύρος Ρεβύθης.

 

Σύμφωνα με άλλες πηγές της εταιρείας αυτή η «παρακολούθηση» είχε ως αποτέλεσµα να υποβιβαστούν σε απλούς υπαλλήλους εργαζόµενοι που κατείχαν έως τότε άλλες θέσεις, µόνο και µόνο γιατί αντέδρασαν σε αυτήν την πρακτική και είχαν ενηµερώσει ότι γνώριζαν τι συµβαίνει και ότι καταγράφονται τα πάντα.

 

Το θέµα έφερε στο ∆Σ της εταιρείας ο κ. Ρεβύθης και ακολούθησε η σύσταση τριµελούς επιτροπής για τη διερεύνησή του. Το πόρισµα της επιτροπής, στο οποίο καταγράφεται όλη η αλληλογραφία αλλά και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται µε την υπόθεση, επιρρίπτει ευθύνες και καταλήγει σε δύο βασικά συµπεράσµατα, σύµφωνα µε τα οποία:

 

α) Ο υψηλόβαθµος υπάλληλος του Τµήµατος Ασφαλείας ∆ικτύου και Εγκαταστάσεων δεν κατείχε καµία αρµοδιότητα, ούτε και εξουσιοδότηση να παρακολουθεί µέσω καµερών τους χώρους των γραµµών 1, 2 και 3 του δικτύου της ΣΤΑΣΥ, και πολύ περισσότερο να καταγράφει, αποθηκεύει και ανακτά βίντεο από το σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης και να το διαθέτει ο ίδιος σε τρίτους. Ο ίδιος εξάλλου σε επικοινωνία µε την ιεραρχία του αναφέρει ότι την εξουσιοδότηση για την ανάκτηση αποθηκευµένου βιντεοληπτικού υλικού από το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης κατέχουν δύο επόπτες ασφαλείας και µόνο.


β) Η ιεραρχία του συγκεκριµένου υπαλλήλου αφήνει έκθετη την εταιρεία καθόσον επιδεικνύει µια ανοχή ή αδιαφορία για τις πράξεις του τόσο για τη µεταφορά του εξοπλισµού βιντεοεπιτήρησης στο γραφείο του και την απόκτηση των κωδικών πρόσβασης, κατόπιν προφορικού του αιτήµατος στον εξουσιοδοτηµένο για την κατοχή τους υφιστάµενό του, όσο και για την προµήθεια νέου εξοπλισµού, ο οποίος τελικά κρίθηκε ακατάλληλος προς χρήση.


Η επιτροπή προχώρησε και σε διαπιστώσεις για τη λειτουργία της εταιρείας. Συγκεκριµένα κάνει λόγο για «έλλειψη διαδικασιών προς εναρµόνιση µε την κείµενη νοµοθεσία που αφήνουν έκθετη την εταιρεία έναντι της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ελέγχου ή/ και καταγγελιών», ενώ κάνει αναφορά και στη διεξαγωγή προµηθειών ακατάλληλου εξοπλισµού χωρίς καµία τεκµηρίωση µερικές φορές, οι οποίες γίνονται «παρά το άκρως γραφειοκρατικό σύστηµα προµηθειών της εταιρείας».

 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι κρίνεται απαραίτητη η ιδιαίτερη επιφύλαξη της εταιρείας για την περίπτωση καταγραφής, αποθήκευσης και χρήσης βιντεοληπτικού υλικού από οποιονδήποτε είχε δυνατότητα πρόσβασης στο σχετικό σύστηµα, πέραν των εξουσιοδοτηµένων, µετά τη µεταφορά και εγκατάστασή του στο γραφείο του «αξιωµατούχου» και µέχρι την αποξήλωσή του.

 

Κατόπιν της παρουσίασης του πορίσµατος στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας πριν από λίγες ηµέρες, ο συγκεκριµένος υπάλληλος κλήθηκε να υποβάλει έγγραφη απολογία, όπως προβλέπει ο κανονισµός, ενώ εντός των προσεχών ηµερών αναµένεται να περάσει και από το Πειθαρχικό Συµβούλιο της εταιρείας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στην έγγραφη απολογία υπάρχει παραδοχή της υπόθεσης από τον υπάλληλο, ο οποίος υποστηρίζει ότι όλα έγιναν ερήµην των υπολοίπων.

 

Με πληροφορίες από Εθνος

 

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ξεκινά η δίκη  για την πολύνεκρη τραγωδία στην Μάνδρα

Ελλάδα Ξεκινά η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στην Μάνδρα

24.1.2020
Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία - Πού θα βρέξει

Ελλάδα Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία - Πού θα βρέξει

24.1.2020
Το Σαντιρβάν τζαμί ξαναβρίσκει τη χαμένη αίγλη του - Αποκαταστάθηκε το περίτεχνο τέμενος στη Δράμα

Ελλάδα Το Σαντιρβάν τζαμί ξαναβρίσκει τη χαμένη αίγλη του - Αποκαταστάθηκε το περίτεχνο τέμενος στη Δράμα

24.1.2020
Πόλεις μετ' εμποδίων: Μια φοιτήτρια ΑμεΑ δείχνει πόσο δύσκολο είναι να φτάσει στο πανεπιστήμιο

Ελλάδα Πόλεις μετ' εμποδίων: Μια φοιτήτρια ΑμεΑ δείχνει πόσο δύσκολο είναι να φτάσει στο πανεπιστήμιο

24.1.2020
Ακυβέρνητο πλοίο μεταξύ Καλύμνου και Αστυπάλαιας

Ελλάδα Ακυβέρνητο πλοίο μεταξύ Καλύμνου και Αστυπάλαιας

23.1.2020
«Έπεσαν» κυβερνητικές ιστοσελίδες - Ανάμεσά τους και του πρωθυπουργού

Ελλάδα «Έπεσαν» κυβερνητικές ιστοσελίδες - Ανάμεσά τους και του πρωθυπουργού

23.1.2020
Ανάληψη ευθύνης για τις εμπρηστικές επιθέσεις στην Αθήνα

Ελλάδα Ανάληψη ευθύνης για τις εμπρηστικές επιθέσεις στην Αθήνα

23.1.2020
Πρόστιμα για όσους αψηφούν τον καιρό και κινητοποιούν άσκοπα το Λιμενικό Σώμα

Ελλάδα Πρόστιμα για όσους αψηφούν τον καιρό και κινητοποιούν άσκοπα το Λιμενικό Σώμα

23.1.2020
Γρίπη: Οδηγίες για τα σχολεία - Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Ελλάδα Γρίπη: Οδηγίες για τα σχολεία - Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

23.1.2020
Εποχική γρίπη: Στους 13 οι νεκροί - Κλειστά σχολεία σε Καλάβρυτα και Σαμοθράκη

Ελλάδα Εποχική γρίπη: Στους 13 οι νεκροί - Κλειστά σχολεία σε Καλάβρυτα και Σαμοθράκη

23.1.2020
4 Σχόλια
KiNKY 9.12.2019 | 10:15
business as usual για το Δημόσιο που ο καθένας νομίζει οτι ειναι τσιφλίκι του πάππου του και κανει οτι γουστάρει εκτος της δουλειάς του.

Ο Νοών... νοείτω 9.12.2019 | 17:05
Δημόσιο;; Αν δεν κάνω λάθος, η εταιρία Σ Τ Α Σ Υ Α . Ε . ναι μεν εξυπηρετεί τις δημόσιες μετακινήσεις αλλά το εργασιακό καθεστώς είναι του ιδιωτικού δικαίου. Όχι του δημοσίου.

Αν υποθέσουμε όμως πως είναι δημόσιο (που δεν είναι) και γίνονται όλα αυτά, φανταστείτε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα!...

Προσωπικά νομίζω πως ο εν λόγω κύριος πρέπει να «ξηλωθεί» από την συγκεκριμένη θέση, χωρίς, βέβαια, να τοποθετηθεί σε άλλη παρόμοια διοικητική θέση οποιουδήποτε φορέα δημόσιου χαρακτήρα. (Στον ιδιωτικό τομέα, δυστυχώς έτσι όπως τα έχουν κάνει, μπορεί να κρατάει και βούρδουλα για τους ανυπάκουους, στο ρυθμό του τυμπάνου, κωπηλάτες της γαλέρας!...).

..από την άλλη όμως και αυτή η «υπερπροστασία» των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, επανειλημμένως έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους πολίτες από σοβαρά λάθη διάφορων δημόσιων υπαλλήλων σε διάφορους δημόσιους φορείς.

Είμαστε η χώρα των «άκρων». Η επιτομή της ανισορροπίας και αναξιοκρατίας σε θεσμικό και ηθικό επίπεδο, ατομικά και συλλογικά.
avatar
σαλιγκάρι 9.12.2019 | 11:36
είχε πολύ εξουσία ο υπάλληλος
αυτό δεν γίνεται χωρίς την συνεργασία άλλων που ήταν σε θέσεις εξουσίας
και χωρίς την αποδοχή/θαυμασμό/γλείψιμο από υπαλλήλους που ήταν κάτω από αυτόν
πάντως αυτό είναι κλασσικό παράδειγμα άσκησης μανατζμεντ στην ελλάδα, μόνο πως αυτός το έκανε κάπως παραπάνω κι έτσι την πάτησε. όχι ότι είναι κάτι που δεν συμβαίνει δηλαδή, ούτε ότι είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια. κάθε άλλο.
αυτό που μ'αρέσει είναι ότι βρέθηκαν κάποιοι που τον κατήγγειλαν γιατί και αυτό δεν συμβαίνει συνήθως στην χώρα των πεφωτισμένων

Αριάνα Γράνδε 9.12.2019 | 13:54
Η συγκεκριµένη αίτηση µάλιστα έφερε και την υπογραφή του τότε προϊσταµένου του, ο οποίος πλέον έχει αποχωρήσει από την εταιρεία και είναι αποσπασµένος σε πολιτικό γραφείο. Πηγή: www.lifo.gr

Αυτό νομίζω τα λέει όλα...