520 προσλήψεις θα κάνουν τα ΕΛΤΑ (Πηγή φωτό EUROKINISSI)
Ελλάδα

ΕΛΤΑ: Προκήρυξη για 520 προσλήψεις -Ποια τα απαιτούμενα προσόντα

Σε 520 προσλήψεις προχωρούν τα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ προχωρούν στην πρόσληψη 520 έκτακτων υπαλλήλων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε υπηρεσιακές λειτουργίες περιφερειακών διευθύνσεων.

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών πλήρους απασχόλησης, και αφορούν στις ειδικότητες ΔΕ διανομέων και ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης.


Οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων έχουν αρχίσει να «τρέχουν» μαζί με τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων (ώρες υποβολής 8.30 π.μ. – 13.30). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που επιλέγουν και να είναι ηλικίας 18-65 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

 

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψηφίους

 

Για τις ειδικότητες ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης, τα απαιτούμενα προσόντα είναι:


Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.


Εμπειρία και τρόπος απόδειξης


1) Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο της Ειδικότητας Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια της απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής)

2) προϋπηρεσία εκτός ΕΛΤΑ, σε έργο παρεμφερές και ανάλογο με το έργο της εν λόγω ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται: από σχετική βεβαίωση του εργοδότη στην οποία θα αναγράφονται ο χρόνος εργασίας, το αντικείμενο απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής) ή από βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (ένσημα) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών/η αιτούσα θα δηλώνει ότι εργάστηκε το εν λόγω χρονικό διάστημα, το έργο στο οποίο απασχολήθηκε και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής)
Εντοπιότητα
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια τυπικά προσόντα πρόσληψης, κύρια ή επικουρικά, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων, του Δήμου Κέρκυρας και των Δήμων του Νομού Γρεβενών, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, λόγω παραμεθόριου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012). Για τις υπόλοιπες θέσεις δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

 

Για τις ειδικότητες ΔΕ διανομέων, τα απαιτούμενα προσόντα είναι:


1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2) Αδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
Εμπειρία και τρόπος απόδειξης
1) Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο διανομής, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής).
2) Προϋπηρεσία σε έργο διανομής, οπουδήποτε εκτός ΕΛΤΑ, η οποία αποδεικνύεται: από σχετική βεβαίωση του εργοδότη στην οποία θα αναγράφονται ο χρόνος εργασίας, το αντικείμενο απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής) ή από βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (ένσημα) και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι εργάστηκε το εν λόγω χρονικό διάστημα σε έργο διανομής με μερική ή πλήρη απασχόληση.


Εντοπιότητα

 

Για τη θέση με κωδικό 107 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια τυπικά προσόντα πρόσληψης, κύρια ή επικουρικά, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012). Για τις υπόλοιπες θέσεις δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

 

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συνάντηση Κώστα Μπακογιάννη με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών - Τι συμφωνήθηκε

Ελλάδα Συνάντηση Κώστα Μπακογιάννη με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών - Τι συμφωνήθηκε

29.5.2020
Θεσσαλονίκη: Ύποπτος για φόνο εξαφανισμένης γυναίκας έψαξε στο Διαδίκτυο για «σήψη πτώματος»

Ελλάδα Θεσσαλονίκη: Ύποπτος για φόνο εξαφανισμένης γυναίκας έψαξε στο Διαδίκτυο για «σήψη πτώματος»

29.5.2020
Οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα που ανοίγουν από τη Δευτέρα - Αναλυτικά η λίστα

Ελλάδα Οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα που ανοίγουν από τη Δευτέρα - Αναλυτικά η λίστα

29.5.2020
Φυλακές Νιγρίτας: Το παρασκήνιο πίσω από την έφοδο στα VIP κελιά - Ποιοι γνώριζαν και ο ρόλος τους

Ελλάδα Φυλακές Νιγρίτας: Το παρασκήνιο πίσω από την έφοδο στα VIP κελιά - Ποιοι γνώριζαν και ο ρόλος τους

29.5.2020
Ξανά στο εδώλιο ο Γιώργος Καρκάς για την υπόθεση βιασμού οδηγού ταξί - Τι αναφέρει ο ηθοποιός

Ελλάδα Ξανά στο εδώλιο ο Γιώργος Καρκάς για την υπόθεση βιασμού οδηγού ταξί - Τι αναφέρει ο ηθοποιός

29.5.2020
Κορωνοϊός: Πέντε νέα κρούσματα - Κανένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο

Ελλάδα Κορωνοϊός: Πέντε νέα κρούσματα - Κανένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο

29.5.2020
ΟΠΕΚΑ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό και κατασκηνώσεις

Ελλάδα ΟΠΕΚΑ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό και κατασκηνώσεις

29.5.2020
ΟΑΣΑ: Αυτές είναι οι νέες τιμές στα εισιτήρια των ΜΜΜ μετά τη μείωση ΦΠΑ

Ελλάδα ΟΑΣΑ: Αυτές είναι οι νέες τιμές στα εισιτήρια των ΜΜΜ μετά τη μείωση ΦΠΑ

29.5.2020
Πώς θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί από Δευτέρα

Ελλάδα Πώς θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί από Δευτέρα

29.5.2020
Ελεύθερος ξανά ο παιδεραστής του Ρεθύμνου

Ελλάδα Ελεύθερος ξανά ο παιδεραστής του Ρεθύμνου

29.5.2020
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια