EUROKINISSI
Ελλάδα

Τι ισχύει για την αναστολή συμβάσεων εργασίας τον Δεκέμβριo

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας

Διευκρινίσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά το μήνα Δεκέμβριο παρέχει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

 

Αναλυτικά τι προβλέπει η ΚΥΑ

 

Επιχειρήσεις-εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους

 

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας ΚΥΑ, δύνανται κατά το μήνα Δεκέμβριο κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες και, πάντως, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020:

 

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή και

 

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

 

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

 

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με αριθμ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 (Β΄ 4261) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 

4. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α΄ φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για το μήνα Δεκέμβριο, δύνανται να τεθούν σε αναστολή και οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

 

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας- Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας-Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου-Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας

 

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

 

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για το μήνα Δεκέμβριο, υποχρεούνται, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

 

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

 

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

 

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες, λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

 

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

 

Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για το συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους, έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

 

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας ΚΥΑ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου:

 

α. δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή,

 

β. υποχρεούνται για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. οικ. 44921/1377/2.11.2020 (Β΄ 4830) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας ΚΥΑ, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

 

2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ' αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κορωνοϊός: «Δυο κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους σε Αττική και Κρήτη»

Ελλάδα Κορωνοϊός: «Δυο κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους σε Αττική και Κρήτη»

19.1.2021
Κρήτη: Στη ΜΕΘ μητέρα που προσπάθησε να σβήσει φωτιά στο σπίτι της

Ελλάδα Κρήτη: Στη ΜΕΘ μητέρα που προσπάθησε να σβήσει φωτιά στο σπίτι της

19.1.2021
Προπύλαια: Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Κουφοντίνα - Κλειστός ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο»

Ελλάδα Προπύλαια: Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Κουφοντίνα - Κλειστός ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο»

19.1.2021
Ο χάρτης του κορωνοϊού: Στην Αττική τα 256 από τα 566 κρούσματα - Αναλυτικά η διασπορά

Ελλάδα Ο χάρτης του κορωνοϊού: Στην Αττική τα 256 από τα 566 κρούσματα - Αναλυτικά η διασπορά

19.1.2021
«Δέβα χαθ κορωνοϊέ»: Ένα ποντιακό λεξικό 10.000 λημμάτων «γεννήθηκε» μέσα στην καραντίνα

Ελλάδα «Δέβα χαθ κορωνοϊέ»: Ένα ποντιακό λεξικό 10.000 λημμάτων «γεννήθηκε» μέσα στην καραντίνα

19.1.2021
Κορωνοϊός στην Ελλάδα: 566 κρούσματα και 30 θάνατοι σε 24 ώρες- 320 οι διασωληνωμένοι ασθενείς

Ελλάδα Κορωνοϊός στην Ελλάδα: 566 κρούσματα και 30 θάνατοι σε 24 ώρες- 320 οι διασωληνωμένοι ασθενείς

19.1.2021
ΑΠΘ: Αρνείται τα πάντα ο πρώην καθηγητής που κατηγορείται από φοιτήτρια για σεξουαλική παρενόχληση

Ελλάδα ΑΠΘ: Αρνείται τα πάντα ο πρώην καθηγητής που κατηγορείται από φοιτήτρια για σεξουαλική παρενόχληση

19.1.2021
Χωρίς Τραμ η Αθήνα την Τετάρτη για τέσσερις ώρες

Ελλάδα Χωρίς Τραμ η Αθήνα την Τετάρτη για τέσσερις ώρες

19.1.2021
Αναστολή χρηματοδότησης & έλεγχοι στην Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας με απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού

Ελλάδα Αναστολή χρηματοδότησης & έλεγχοι στην Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας με απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού

19.1.2021
Σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα επέστρεψαν στα ράφια - Αναλυτικά η λίστα

Ελλάδα Σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα επέστρεψαν στα ράφια - Αναλυτικά η λίστα

19.1.2021
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια