©TasosMpounas
Περιβάλλον

Ορνιθολογική Εταιρεία για κυνηγετική περίοδο: Υπουργική απόφαση παρωδία για άλλη μια χρονιά

Την απογοήτευση και την αποδοκιμασία της εκφράζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για την υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η άσκηση θήρας για την κυνηγετική περίοδο

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκφράζει για ακόμη μία φορά την αποδοκιμασία και την απογοήτευσή της αναφορικά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη με την οποία ρυθμίζεται η άσκηση της θήρας στην Ελληνική Επικράτεια για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

 

Επιπλέον, εκφράζει την απορία της σχετικά με τη σπουδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος να αυξήσει την ετήσια συνδρομή των κυνηγών, με την επίκληση της ανάγκης χρηματοδότησης των ιδιωτικών φυλάκων Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

 

Η Ρυθμιστική Απόφαση, εκδοθείσα άλλη μια χρονιά δίχως την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης και υπαγορευμένη –και αυτή τη χρονιά– από το κυνηγετικό λόμπι, χαρακτηρίζεται από την ατολμία του ΥΠΕΝ για την προστασία του Τρυγονιού. Με βάση το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για το είδος στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες μέλη της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προταθεί ήδη από το Μάιο του 2018 η προσωρινή απαγόρευση της θήρας του πανευρωπαϊκά, έως ότου αναπτυχθεί και τεθεί σε λειτουργία το μοντέλο για την προσαρμοστική διαχείριση της κάρπωσης (adaptive harvest management). Το ΥΠΕΝ, αντί άμεσα να ακολουθήσει το παράδειγμα των Ευρωπαϊκών χωρών , αποφάσισε να συνεχίσει την «πρωτοτυπία» που εισήγαγε με τη Ρυθμιστική Απόφαση της περασμένης χρονιάς, με το «πυροτέχνημα» της μείωσης της κάρπωσης του Τρυγονιού από 12 άτομα ανά εξόρμηση σε 10 και φέτος πλέον σε 8 άτομα. Αποτελεί απορίας άξιο βάσει ποιων δεδομένων και υπολογισμών κατέληξε στην εν λόγω απόφαση.

 

©NikosSamaritakis

Η προσωρινή απαγόρευση της θήρας του Τρυγονιού προτάθηκε επειδή οι πληθυσμοί του μειώνονται στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών όπου αναπαράγεται. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), το Τρυγόνι τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ευρώπη, χαρακτηρίζεται πλέον ως απειλούμενο (Τρωτό) και στην ΕΕ των 28 κατατάσσεται ως «Σχεδόν Απειλούμενο». Παρόλα αυτά, το ΥΠΕΝ συνεχίζει προφανώς να θεωρεί πως η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με τη διατήρηση του είδους εντός συνόρων, καθώς και πως η θήρευση των Τρυγονιών τα οποία διέρχονται από τη χώρα μας κάθε φθινόπωρο, δεν είναι αρκετή για να επηρεάσει τους πληθυσμούς τους στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, αγνοώντας ή παραβλέποντας ακόμη και την έννοια των σωρευτικών επιπτώσεων.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκκινήσει την προδικαστική διαδικασία και έχει καλέσει τη Γαλλία και την Ισπανία να εντείνουν την προστασία του Τρυγονιού στον δυτικό διάδρομο μετανάστευσης του είδους, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των άγριων πτηνών (Οδηγία για τα Πτηνά — οδηγία 2009/147/ΕΚ). Είναι δεδομένο ότι αν η Ελλάδα συνεχίσει τον δρόμο που έχει επιλέξει και δεν αναλάβει μέτρα προστασίας του βιοτόπου του είδους, θα κληθεί κι αυτή με τη σειρά της να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας. Η χώρα οφείλει να συγκεντρώσει αξιόπιστα δεδομένα για την κατάσταση του είδους και να εφαρμόσει την αρχή της προφύλαξης προβαίνοντας σε προσωρινή απαγόρευση της θήρας του Τρυγονιού. Ελλείψει τέτοιου μέτρου, τίθεται εν αμφιβόλω η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας για τα πτηνά που απαιτεί η θήρα να μην υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεως των ειδών. Όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας ισχυρίζεται ότι το Τρυγόνι βρίσκεται σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης.

 

Πέρα από το Τρυγόνι, συνεχίζεται η θήρα ειδών όπως η Ψαλίδα, παρόλο που τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, τεκμηριώνουν την έντονη πληθυσμιακή κάμψη του είδους στην Ελλάδα. Σημειώνεται επιπλέον ότι όχι μόνο η Ψαλίδα αλλά και άλλα είδη για τα οποία το ΥΠΕΝ επιτρέπει τη θήρευση, όπως η Σαρσέλα, το Γκισάρι, το Σφυριχτάρι, η Καλημάνα και η Κοκκινότσιχλα έχουν ενταχθεί στον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της ΕΕ με την ένδειξη «Τρωτό». Για τα ως άνω είδη, και ειδικά για το Γκισάρι και την Καλημάνα, η θήρα θα πρέπει να απαγορευθεί προσωρινά έως ότου εγκριθούν σχέδια διαχείρισης γι' αυτά τα είδη, όπως συζητήθηκε και στην Επιτροπή NADEG (EU Expert Group on the Birds and Habitats Directive).

 

Για ακόμη μια χρονιά όμως δεν υπήρξε καμία έκπληξη και ως προς το θέμα της διατήρησης του συστήματος των κλιμακωτών ημερομηνιών, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, όπως πολλές φορές έχει επισημανθεί και αγνοηθεί. Για λόγους που δεν σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση (για την ακρίβεια αντιβαίνουν κάθε σχετική λογική!), το κυνήγι των πουλιών συνεχίζει να μην έχει ενιαία λήξη, ενώ εξακολουθεί να ασκείται πέραν της 31ης Ιανουαρίου, κατά την περίοδο που ορισμένα είδη έχουν ήδη ξεκινήσει το μεταναστευτικό τους ταξίδι προς τους τόπους αναπαραγωγής. Ορισμένα είδη δε, όπως ο Κότσυφας, έχουν ήδη εισέλθει στην αναπαραγωγική περίοδο. Εξίσου αδιάφορο στους λαμβάνοντες τις σχετικές αποφάσεις είναι και το γεγονός πως η άσκηση του κυνηγιού τον Φεβρουάριο προκαλεί σημαντική όχληση και σε πλήθος άλλων, μη θηρεύσιμων ειδών, που συνυπάρχουν στον ίδιο βιότοπο. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η θήρα για είδη με παρεμφερή εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. τσίχλες, πάπιες) ενέχει σημαντικό κίνδυνο σύγχυσης κατά την αναγνώριση και ως εκ τούτου πρέπει να λήγει ενιαία προς αποφυγή θανατώσεων μη θηρεύσιμων ειδών.

 

Δυστυχώς τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι απολύτως αποθαρρυντικά, καθώς σε συνέχεια των προηγούμενων ετών, έτσι και φέτος επέλεξε να κωφεύσει στις τεκμηριωμένες προτάσεις της Ορνιθολογικής. Επιπλέον, συνέχισε την επιλογή της πλήρους αγνόησης και της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας που παρέθεσε τα δεδομένα τα οποία επιτάσσουν την προσωρινή απαγόρευση της θήρας του Τρυγονιού, ώστε να μην οδηγηθεί το είδος σε πληθυσμιακή κατάρρευση, επιμένοντας σε ημίμετρα που ομολογούν, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Περιβάλλον

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έρχεται περιβαλλοντικό τέλος για όλες τις πλαστικές σακούλες

Περιβάλλον Έρχεται περιβαλλοντικό τέλος για όλες τις πλαστικές σακούλες

22.2.2020
Περιβαλλοντικές οργανώσεις: Το «εφεύρημα» των οικιστικών πυκνώσεων επιβραβεύει τα αυθαίρετα στα δάση

Περιβάλλον Περιβαλλοντικές οργανώσεις: Το «εφεύρημα» των οικιστικών πυκνώσεων επιβραβεύει τα αυθαίρετα στα δάση

21.2.2020
Αποκάλυψη: Το 25% των tweet για την κλιματική αλλαγή είναι από bots

Περιβάλλον Αποκάλυψη: Το 25% των tweet για την κλιματική αλλαγή είναι από bots

21.2.2020
Επιστήμονες προειδοποιούν: Ο άνθρωπος εξαρτάται από τα έντομα -Μειώνονται επικίνδυνα

Περιβάλλον Επιστήμονες προειδοποιούν: Ο άνθρωπος εξαρτάται από τα έντομα -Μειώνονται επικίνδυνα

20.2.2020
Δραματική προειδοποίηση: Η κλιματική αλλαγή θα έχει «σκοτώσει» όλους τους κοραλλιογενείς υφάλους έως το 2100

Περιβάλλον Δραματική προειδοποίηση: Η κλιματική αλλαγή θα έχει «σκοτώσει» όλους τους κοραλλιογενείς υφάλους έως το 2100

20.2.2020
Η Πόλη του Μεξικού σχεδιάζει ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στον κόσμο - Διπλάσιο του Μανχάταν

Περιβάλλον Η Πόλη του Μεξικού σχεδιάζει ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στον κόσμο - Διπλάσιο του Μανχάταν

20.2.2020
Μπομπ: Το φλαμίνγκο - σελέμπριτι που έγινε σύμβολο για την προστασία των ζώων

Περιβάλλον Μπομπ: Το φλαμίνγκο - σελέμπριτι που έγινε σύμβολο για την προστασία των ζώων

19.2.2020
SOS για την Ανταρκτική: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί μη αναστρέψιμο λιώσιμο των πάγων

Περιβάλλον SOS για την Ανταρκτική: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί μη αναστρέψιμο λιώσιμο των πάγων

19.2.2020
Ρώμη και Παρίσι απαγορεύουν τα ρυπογόνα αυτοκίνητα

Περιβάλλον Ρώμη και Παρίσι απαγορεύουν τα ρυπογόνα αυτοκίνητα

19.2.2020
Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες μύδια «ψήθηκαν» μέχρι θανάτου σε παραλία από τον ήλιο και τον καύσωνα

Περιβάλλον Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες μύδια «ψήθηκαν» μέχρι θανάτου σε παραλία από τον ήλιο και τον καύσωνα

18.2.2020
3 Σχόλια
Citellus citellus 20.8.2019 | 14:25
Όσο το κυνηγετικό λόμπι φέρνει περισσότερες ψήφους από τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες, καμία απόφαση σχετικά με το κυνήγι δε θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.
avatar
Harlan 20.8.2019 | 15:11
Τα πράγματα είναι στοιχειωδώς απλά. Μόνο που κανένας δεν τα λέει με το όνομα τους.

1) Το κράτος εκδίδει κυνηγετικές άδειες.

2) Το κράτος ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΛΕΦΤΑ από τις άδειες που εκδίδει

3) Τα λεφτά από τις άδειες τα τσεπώνουν οι κυνηγετικοί σύλλογοι. Οι οποίοι εκτός από την κοπή της πίτας τους κάθε χρόνο, δεν έχουν άλλα έξοδα

4) Χοντρικά μιλάμε για 300.000 άδειες (νόμιμων) κυνηγών επί 100 ευρώ (μέσος όρος). Δηλαδή 30 εκατομμύρια. Παλιά οι νόμιμοι ήταν περ5ισσότεροι, αλλά με την κρίση το πρώτο που κόπηκε ήταν οι νόμιμες άδειες.
Το κράτος κλείνει το ματάκι ( = δεν ελέγχει) οπότε γιατί να πληρώσουν οι κυνηγοί;

5) Με 30 'μυριακια μπορείς ανετότατα να πληρώνεις 50 μισθούς "συμβούλων" και "εμπειρογνομώνων". Οι οποίοι κατοικοεδρεύουν ως ΜΟΝΙΜΟΙ στο υπουργείο εδώ και χρόνια. Είναι πιο πάλιουρες από τον οποιονδήποτε υπουργό.

6) Η κατασκευή νόμων και διαταγμάτων είναι "κουραστικό" πράγμα. Οι αρμόδιοι δημόσιοι υπάλληλοι είτε δεν υπάρχουν (δεν προβλέπονται καν) είτε δεν προφταίνουν την δουλειά είτε απλά τρώνε και δεν μιλάνε.
Ετσι οι νόμοι φτιάχνονται κατά παραγγελία από τους "εμπειρογνώμονες" που πληρώνονται από τους κυνηγετικούς συλλόγους.
Ο υπουργός βάζει από κάτω μια υπογραφή (προς θεού, δεν παίρνει ΤΙΠΟΤΑ για τον κόπο του ο άνθρωπος).
Αλλωστε ποιός μπορεί να αμφισβητήσει τους εμπειρογνώμονες; Τα τρυγόνια ή οι μπεκάτσες; Αυτά δεν έχουν λεφτά, μόνο τσίου τσιου ξέρουν να κάνουν.

Ολη η ιστορία είναι νομιμότατη. Καλύπτεται από τον γενικό ορισμό του λόμπυ.
Το μόνο που βρωμάει (αλλά κανένας δεν θέλει να μπλέξει, ούτε να χάσει ψήφους) είναι ότι τα λεφτά από τις άδειες δεν πηγαίνουν στο κράτος αλλά στους κυνηγετικούς συλλόγους.

Για σύγκριση: Στις ευρωπαικές χώρες τα παράβολα για τις άδειες πηγαίνουν στο κράτος και η συνδρομή στους κυν. συλλόγους είναι εξτρά και προεραιτική.
Το κράτος ξοδεύει τα λεφτά από τις άδειες σε υπηρεσίες με ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ στόχο την διατήρηση της πανίδας ως έχει.
Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ελέγχουν μόνο τους παράνομους λαθροθήρες, αλλά υποχρεώνουν τους νόμιμους να κρατήσουν τους πληθυσμούς των άγριων ζώων ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ.
Και μάλιστα ΧΩΡΙΣ εκτροφεία (δεν επιτρέπεται δλδ να σκοτώνεις 3 άγρια πουλιά και να τα αντικαθιστάς με κότες από το κοτέτσι σου).

Υ.Γ. Ολο αυτό το υποκριτικό κρυφτούλι μεταξύ νόμιμων και παράνομων και των δήθεν ελέγχων θα μπορούσε ανετότατα να τελειώσει με μια απλή απόφαση (που θα έφερνε και έσοδα στο κράτος).
Το κράτος απονέμει - έναντι τσουχτερού τιμήματος - μια συγκεκριμένη και αυστηρά οριοθετημένη περιοχή σε έναν κυνηγετικό σύλλογο. Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να ντουφεκάνε εκεί μέσα, κανένας άλλος.
Αν κάποιος παράνομος προσπαθήσει, θα τον τσακώσουν οι νόμιμοι που πλήρωσαν, δεν θα περιμένουμε το κράτος να ελέγξει.
Citellus citellus 21.8.2019 | 15:54
Πολύ σωστά. Κανονικά τα χρήματα από τις κυνηγετικές άδειες θα έπρεπε να πηγαίνουν κατεθείαν σε ανεξάρτητους φορείς διαχείρισης της εκάστοτε περιοχής. Και αυτοί να πραγματοποιούν ελέγχους, μελέτες πληθυσμών, δράσεις αποκατάστασης και να κάνουν προτάσεις για ενδεχόμενους περιορισμούς στο κυνήγι.