Ψήφος αποδήμων: Στα κόμματα το νομοσχέδιο - Αναλυτικά τι περιλαμβάνει
Πολιτική

Ψήφος αποδήμων: Στα κόμματα το νομοσχέδιο - Αναλυτικά τι περιλαμβάνει

Στα κόμματα απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων

Το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση για την ψήφο των αποδήμων απέστειλε στα κόμματα ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα σημεία που συμφωνήθηκαν στις τρεις συνεδριάσεις της Διακομματικής Επιτροπής. Όπως είχε δηλώσει χθες ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην επιτροπή της Βουλής, στόχος είναι η διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο κατοικίας τους.

 

Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει καλέσει σε ξενοδοχείο στο Καβούρι την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, προκειμένου να συζητήσουν για το προσφυγικό-μεταναστευτικό και εκεί ο κ. Θεοδωρικάκος αναμένεται να ενημερώσει τους βουλευτές του κόμματος και για το σχέδιο νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

 

- Αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά τμήματα τα οποία μπορεί να είναι σε πρεσβείες, προξενεία, κτήρια ελληνικών κοινοτήτων ή άλλα δημόσια κτήρια του κράτους όπου διεξάγεται η ψηφοφορία


- Η ψήφος των εκτός Ελλάδας εκλογέων υπολογίζεται κανονικά και ισότιμα στο συνολικό αποτέλεσμα και επομένως για την κατανομή των 300 εδρών.


- Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αυξάνεται από 12 σε 15. Οι εκλογείς του εξωτερικού ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν. Εναπόκειται στα κόμματα να επιλέξουν εφόσον επιθυμούν έναν ή περισσότερους εκπροσώπους των εκτός Ελλάδας εκλογέων.


- Για να έχει δικαίωμα ένας εκλογέας να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους πρέπει τα τελευταία 35 έτη να έχει ζήσει 2 έτη στην Ελλάδα και να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου


- Να γίνει η σχετική τροποποίηση του άρθρου 54 του Συντάγματος και να είναι δυνατή η θέσπιση περιορισμών για τη διευκόλυνση των εκλογέων του εξωτερικού, διαδικασία η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη.

 

Πώς θα γίνεται η ψηφοφορία 

 

Η ψηφοφορία διεξάγεται με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά κέντρα εξωτερικού, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η ημερομηνία κατά την οποία διεξάγεται η ψηφοφορία για τους εκλογείς του παρόντος, καθώς και η διάρκειά της, ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την οριζόμενη για την ψηφοφορία ημερομηνία.

 

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται σε μία (1) ημέρα και η διεξαγωγή της ορίζεται μεταξύ της τέταρτης (4ης) και της προηγούμενης ημέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν επιτρέπεται να είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία σε ειδικά εκλογικά τμήματα εξωτερικού ενώ έχει περατωθεί η ψηφοφορία εντός της επικρατείας.

 

Η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

 

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού

 

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι οι εκτός επικράτειας εκλογείς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α), όπως αυτό ισχύει.

 

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

β) να έχουν οι ίδιοι ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή οι σύζυγοί τους ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

 

Ειδική Εφαρμογή Εγγραφής Ελλήνων Εκλογέων Εκτός Επικρατείας

 

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και με ευθύνη του Υπουργείου λειτουργεί ειδική εφαρμογή για την εγγραφή, τη μεταβολή στοιχείων και τη διαγραφή ή αναστολή της αίτησης από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού όσων εκλογέων εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος. Η διαδικασία πρόσβασης στην ειδική εφαρμογή λαμβάνει ειδική μέριμνα για την ταυτοποίηση του εκλογέα και την αποτροπή κακόβουλης χρήσης αυτής. Για την ταυτοποίηση του εκλογέα γίνεται χρήση των διαπιστευτηρίων εισόδου σε εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στο εξωτερικό δύνανται να διευκολύνουν τους εκλογείς στη συμπλήρωση των αιτήσεων. Κατά την αίτησή του ο εκλογέας συμπληρώνει τα στοιχεία του και υποβάλλει ηλεκτρονικά όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Η διαπίστωση της συνδρομής γίνεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο, αποκλειόμενων των λογαριασμών ΔΕΚΟ και ιδίως με:

 

α) Βεβαίωση φοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας,
μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής εκπαίδευσης ή από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) της ημεδαπής
γ) Βεβαίωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για όσο διάστημα διαρκεί αυτή
δ) Εφόσον σύζυγος ή μέλος συμφώνου συμβίωσης ή τέκνο δεν μπορεί να πιστοποιήσει τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, αυτές μπορούν να πιστοποιηθούν με χρήση των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε του άλλου συζύγου είτε του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης, για χρόνο μετά τη σύναψη του γάμου ή συμφώνου και για όσο αυτά παραμένουν σε ισχύ, είτε του ενός εκ των δύο γονέων τέκνου αντίστοιχα, εφόσον αυτός είχε την επιμέλειά του.

 

Δείτε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο 

 

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση

Πολιτική

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώην υπουργοί της ΝΔ πρωταγωνιστές του παρακράτους - Θα τους θέσει εκτός ο Μητσοτάκης;

Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ: Πρώην υπουργοί της ΝΔ πρωταγωνιστές του παρακράτους - Θα τους θέσει εκτός ο Μητσοτάκης;

5.7.2020
Νέα Δημοκρατία για Καλογρίτσα-Βαξεβάνη: Πήγαν τα 3 εκατ. ευρώ στο Documento; «Παρακράτος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ»

Πολιτική Νέα Δημοκρατία για Καλογρίτσα-Βαξεβάνη: Πήγαν τα 3 εκατ. ευρώ στο Documento; «Παρακράτος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ»

5.7.2020
Μητσοτάκης στους FT: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί όρους μνημονίου για το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική Μητσοτάκης στους FT: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί όρους μνημονίου για το Ταμείο Ανάκαμψης

5.7.2020
Δημοσκόπηση Marc: Στις 21,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική Δημοσκόπηση Marc: Στις 21,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

4.7.2020
Κόντρα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τις αποκαλύψεις Καλογρίτσα: «Πρακτικές μαφίας με πρωταγωνιστή τον Νίκο Παππά»

Πολιτική Κόντρα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τις αποκαλύψεις Καλογρίτσα: «Πρακτικές μαφίας με πρωταγωνιστή τον Νίκο Παππά»

4.7.2020
ΣΥΡΙΖΑ για Καλογρίτσα: Προσπαθεί να μετατρέψει μία αστική του διαφορά σε πολιτικό θέμα

Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ για Καλογρίτσα: Προσπαθεί να μετατρέψει μία αστική του διαφορά σε πολιτικό θέμα

4.7.2020
Κεραμέως: Υπό επεξεργασία πρόταση για τη διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών

Πολιτική Κεραμέως: Υπό επεξεργασία πρόταση για τη διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών

3.7.2020
Σακελλαροπούλου: Η πανδημία δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης- Συνάντηση με Μ. Σχοινά

Πολιτική Σακελλαροπούλου: Η πανδημία δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης- Συνάντηση με Μ. Σχοινά

3.7.2020
Μητσοτάκης: Nέα μέτρα 3,5 δισ. ευρώ - Ποιοι δεν θα πληρώσουν προκαταβολή φόρου

Πολιτική Μητσοτάκης: Nέα μέτρα 3,5 δισ. ευρώ - Ποιοι δεν θα πληρώσουν προκαταβολή φόρου

3.7.2020
Παππάς: Φιέστα Μητσοτάκη για να γκρεμίσει πέντε κτίρια στο Ελληνικό - Για τα υπόλοιπα 895 «βλέπουμε»

Πολιτική Παππάς: Φιέστα Μητσοτάκη για να γκρεμίσει πέντε κτίρια στο Ελληνικό - Για τα υπόλοιπα 895 «βλέπουμε»

3.7.2020
4 Σχόλια
avatar
Ανώνυμος/η 8.11.2019 | 15:00
Eιλικρινά δεν καταλαβαίνω την προυπόθεση με την διαμονη στην Ελλάδα. Έχω συγγενείς μετανάστες πρώτης και δευτερης γενιάς στο εξωτερικό που προφανώς δεν έχουν μεινει στην Ελλάδα αλλά παρ' ολα αυτα εχουν και περιουσιες , και ΑΦΜ και φορους πληρωνουν και ερχονται καθε χρονο και ψηφιζουν κανονικα. Αυτοι λοιπον θα εχουν δικαιωμα να συνεχιζουν να ψηφιζουν κανονικα εδω αλλα οχι ως αποδημοι. Κι ολα αυτα για να καμφθουν οι αντιδρασεις των αριστερων που προτιμουν να ψηφιζουν οι μεταναστες παρα οι Ελληνες. Μαλιστα.
St Beijinger 8.11.2019 | 17:27
Αυτοί "οι μετανάστες" που ψηφίζουν έχουν πολιτογραφηθεί Έλληνες, δηλαδή όπως τα αδέρφια Αντετοκούμπο έχουν συνήθως γεννηθεί στην Ελλάδα, ζήσει όλη τους τη ζωή στην Ελλάδα και προφανώς έχουν πολύ καλύτερη αίσθηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα από κάποιον που ζει όλη του τη ζωή στο εξωτερικό και απλά μια στις τόσες γυρνάει στην Ελλάδα να δει τα κτήματα του ή το σπίτι στο χωριό και να ψηφίσει.

Προσωπικά θεωρώ και τα 35 χρόνια του νομοσχεδίου υπερβολικά. 15 χρόνια θα έπρεπε να είναι, όσα τα χρόνια της κρίσης συν λίγα ακόμα.
avatar
Ανώνυμος/η 8.11.2019 | 19:32
Κακό παράδειγμα οι Αντετοκουμπο γιατί τα περισσοτερα αδερφια μαλλον δεν εχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα οποτε δεν θα χουν και δικαιωμα ψηφου. Τον συντροφο Sinboy έπρεπε να αναφέρεις.
ΥΓ Να τους πάρουμε και τα διαβατήρια και τις περιουσίες καλύτερα να τα μοιράσουμε στα ταξικά αδέρφια απ' το Πακισταν ή οχι ;
St Beijinger 9.11.2019 | 07:51
Και τι σχέση έχει το ΑΦΜ με το δικαίωμα ψήφου?
Ξέρεις, κάποιος άλλος με τέτοια κραυγαλέα άγνοια για το θέμα θα ντρεπόταν να μιλήσει και να βγάλει γλώσσα.

Λοιπόν για να στα ξεκαθαρίσω γιατί τα έχεις αχταρμά:
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες, δηλαδή έχουν λάβει ιθαγένεια/υπηκοότητα. Ιθαγένεια παίρνεις είτε αν ένας από τους γονείς σου ήταν Έλληνας είτε με πολιτογράφηση λόγω μακράς νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (συν άλλες προϋποθέσεις όπως πληρωμή φόρων, δίπλωμα ελληνομάθειας κτλ).

Αντίθετα ΑΦΜ έχουν χιλιάδες Έλληνες αλλά και ξένοι, αφού χρειάζεται για να κάνεις πολύ βασικά πράγματα όπως να αγοράσεις ένα σπίτι, πράγμα που κάνουν χιλιάδες Κινέζοι κάθε χρόνο χωρίς όμως να έχουν πρόθεση ούτε διάθεση να ζήσουν στην Ελλάδα.

Προφανώς όπως και αυτοί οι Κινέζοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, θεωρώ εξίσου λογικό να μην έχουν ούτε ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς που δεν έχουν ζήσει ποτέ στην Ελλάδα δικαίωμα ψήφου από τον τόπο τους. Αν βέβαια θέλουν να πάρουν το αεροπλάνο για πάνε στην Ελλάδα να ψηφίσουν, με γεια τους με χαρά τους. Το ανοίξουμε όμως διάπλατα τις πόρτες σε εκατομμύρια ομογενείς που είναι εντελώς εκτός της ελληνικής πραγματικότητας το θεωρώ στρεβλό και τεράστια αλλοίωση του εκλογικού σώματος.

Για τα λοιπά ρατσιστικά σχόλια περί Πακιστανών απαξιώ να σχολιάσω..
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια