Vouliwatch: Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής παρανομεί ― «Χάδι» σε βουλευτές για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Πολιτική

Vouliwatch: Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής παρανομεί ― «Χάδι» σε βουλευτές για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Για εξόφθαλμο «χάδι» στους βουλευτές για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κάνει λόγο το Vouliwatch, κατά παράβαση συνταγματικών αρχών

Μετά τις αποκαλύψεις του Vouliwatch για την ευνοϊκή μεταχείριση των κομμάτων από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής «και τη συντήρηση εκ μέρους της του καθεστώτος ατιμωρησίας», η επιτροπή επανέρχεται στο προσκήνιο με ένα νέο «χάδι» στους βουλευτές, όπως σχολιάζει το Vouliwatch. 

 

Συγκεκριμένα, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αποκλειστικές προθεσμίες για την υποβολή και την τροποποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, η Επιτροπή αποφάσισε στα μέσα Νοεμβρίου να δοθεί η «δυνατότητα διόρθωσης» σε δηλώσεις, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3213/2003 και κατά παραβίαση συνταγματικών αρχών, όπως της αρχής της ισότητας.

 

Υπενθυμίζεται πως η παρέλευση των εν λόγω αποκλειστικών προθεσμιών επιφέρει κυρώσεις έναντι των υπόχρεων, τόσο με πρόστιμα από 200 μέχρι 100.000 ευρώ, όσο και ποινικού χαρακτήρα. Η επίμαχη παράταση της προθεσμίας υποβολής, δεν λαμβάνει χώρα με νομοθετική ρύθμιση και ισχύει αποφασίζεται αυθαίρετα από την Επιτροπή καθ' υπέρβαση των εξουσιών της.

 

«Παράνομη ενέργεια με επίφαση νομιμοφάνειας»

 

Όπως σχολιάζει το VouliWatch, «η αοριστία δε των αναφορών [...] δημιουργεί πλείστα ακόμη ζητήματα» ως προς τις δηλώσεις που καλύπτει η εν λόγω ανακοίνωση, καθώς αφήνει περιθώρια τροποποίησης και σε δηλώσεις παλαιότερων χρήσεων, δηλαδή σε δηλώσεις που υποτίθεται ότι έχουν ήδη ελεγχθεί και αρχειοθετηθεί ή σταλεί στον εισαγγελέα».

 

Το VouliWatch κάνει λόγο για «επίφαση νομιμοφάνειας» σε μία απόλυτα παράνομη και άκυρη ενέργεια. «Εν τέλει, ενόψει των ανωτέρω γεννάται το εύλογο ερώτημα αν τελικά η Επιτροπή Ελέγχου πράγματι ολοκλήρωσε ουσιαστικά και στο ακέραιο τον έλεγχο που όφειλε να διενεργήσει τόσο στο πλαίσιο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όσο και στο πλαίσιο των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών», προσθέτει .

 

«Η πιο πρόσφατη αυτή απόφασή της έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των μεροληπτικών και μη νόμιμων χειρισμών και κλονίζει σημαντικά και εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών σε σχέση με την πρόθεσή της να φέρει σε πέρας ακέραια και με αποφασιστικότητα τον τόσο κρίσιμο ρόλο της», καταλήγει το Vouliwatch. 

 

«Απλές συστάσεις χωρίς τις προβλεπόμενες κυρώσεις»

 

Στις αρχές του μήνα, είχαν έρθει στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία για τα οικονομικά των κομμάτων και το πώς διαχειρίστηκαν κονδύλια, εμπλέκοντας για άλλη μια φορά την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, που είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργεί στα οικονομικά των κομμάτων για κρατική χρηματοδότηση.

 

Στις τρεις εκθέσεις που έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα, για τα έτη 2015, 2016, 2017, ενώ η επιτροπή διαπιστώνει γενικά παραβάσεις της νομοθεσίας από τα κόμματα δεν έδινε αναλυτικά στοιχεία και έκανε απλές συστάσεις, χωρίς να επιβάλει κυρώσεις.

 

Από τα στοιχεία για το 2015 προκύπτει:

-Μη διακίνηση εσόδων-δαπανών μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών

Η Επιτροπή εντοπίζει ότι σχεδόν όλα τα κόμματα δεν διακίνησαν τα έσοδα ή τις δαπάνες τους μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που προβλέπει ο νόμος, χωρίς να αναφέρει τα ποσά που διακινήθηκαν εκτός. Σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι το 50% της τελευταίας τακτικής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή, όμως, αποφάσισε να μην επιβάλει κανένα πρόστιμο με την αιτιολογία ότι ήταν προεκλογική περίοδος το 2015, ότι τα κόμματα δεν είχαν οργανωμένα λογιστικά πρότυπα και δεν πρόλαβαν να συμμορφωθούν στις νομοθετικές διατάξεις.

-Διάθεση ειδικής κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς για την εξόφληση τραπεζικών χρεών ή για μισθούς

Το δεύτερο και πολύ ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης αφορά στο γεγονός ότι τα κόμματα έλαβαν χρηματοδότηση από το κράτος για ερευνητικούς σκοπούς και είτε δεν την χρησιμοποίησαν την χρονιά που την έλαβαν και τη μετέφεραν στο επόμενο έτος είτε τη διέθεσαν σε σκοπούς άλλους από αυτούς που ρητά και αυστηρά προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα:

- Η Νέα Δημοκρατία, όπως συνέβη και τις επόμενες δύο χρονιές (2016-2017), από τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, διέθεσε το ποσό των 350.997,95 ευρώ για εξόφληση χρεών του κόμματος σε Τράπεζες και Δημόσιο.

Ενδιαφέρον έχει και η αποκάλυψη ότι δύο κόμματα έλαβαν αυτή την χρηματοδότηση και, αντί να την διαθέσουν για επιμορφωτικούς σκοπούς, πλήρωσαν τους μισθούς του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα:

- Η Δράση ξόδεψε τη συνολική κρατική επιμορφωτική της χρηματοδότηση, ύψους 4.996 ευρώ, για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού!

- Το ΠΑΣΟΚ από τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, ξόδεψε ποσό 199.191,51 ευρώ για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού!

 

Αναλυτικά η νομοθεσία για τις προθεσμίες στις δηλώσεις

Άρθρο 1 Ν. 3213/2003
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α' έως και ε' και ιβ' της παραγράφου 1 η δήλωση υποβάλλεται για τρία (3) έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατ' εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 30.4.2019.

Άρθρο 2
3. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης επιτρέπεται να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης.

Άρθρο 6.
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και πενήντα (50) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό (100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων.
2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
3. Ο υπαίτιος του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

 

Με πληροφορίες από Vouliwatch

 

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr

Πολιτική

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης σε μαθητές: Λίγη υπομονή ακόμη, τα σχολεία θα ανοίξουν πρώτα, αρχή με τα δημοτικά

Πολιτική Μητσοτάκης σε μαθητές: Λίγη υπομονή ακόμη, τα σχολεία θα ανοίξουν πρώτα, αρχή με τα δημοτικά

26.11.2020
ΣΥΡΙΖΑ: «Ποια ανταλλάγματα λαμβάνει το ελληνικό δημόσιο για την ενίσχυση της Aegean με 120 εκατ. ευρώ;»

Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ: «Ποια ανταλλάγματα λαμβάνει το ελληνικό δημόσιο για την ενίσχυση της Aegean με 120 εκατ. ευρώ;»

26.11.2020
Συνελήφθη η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλωνίτου - Μετά από μήνυση του Μένιου Φουρθιώτη

Πολιτική Συνελήφθη η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλωνίτου - Μετά από μήνυση του Μένιου Φουρθιώτη

26.11.2020
Πέτσας: Παράταση του lockdown μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου

Πολιτική Πέτσας: Παράταση του lockdown μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου

26.11.2020
Βουλή: Το ανέκδοτο Τσίπρα με τις 3 επιστολές στον νέο πρωθυπουργό και η απάντηση Μητσοτάκη για το ρούτερ

Πολιτική Βουλή: Το ανέκδοτο Τσίπρα με τις 3 επιστολές στον νέο πρωθυπουργό και η απάντηση Μητσοτάκη για το ρούτερ

25.11.2020
Μητσοτάκης: Διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για 500.000 δικαιούχους

Πολιτική Μητσοτάκης: Διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για 500.000 δικαιούχους

25.11.2020
Γεωργιάδης: Κλιμακωτό άνοιγμα καταστημάτων - Με μάσκα παντού

Πολιτική Γεωργιάδης: Κλιμακωτό άνοιγμα καταστημάτων - Με μάσκα παντού

25.11.2020
Κορωνοϊός: Οι 21 γιατροί - βουλευτές που προσφέρονται να ενταχθούν στο ΕΣΥ

Πολιτική Κορωνοϊός: Οι 21 γιατροί - βουλευτές που προσφέρονται να ενταχθούν στο ΕΣΥ

25.11.2020
Ευρωκοινοβούλιο: Έδωσαν τον λόγο στον Λαγό - Αντιδράσεις από Έλληνες ευρωβουλευτές

Πολιτική Ευρωκοινοβούλιο: Έδωσαν τον λόγο στον Λαγό - Αντιδράσεις από Έλληνες ευρωβουλευτές

24.11.2020
Στη Βουλή το νέο χωροταξικό ν/σ: Περιορίζεται η άναρχη δόμηση - Εκσυγχρονισμός των χρήσεων γης

Πολιτική Στη Βουλή το νέο χωροταξικό ν/σ: Περιορίζεται η άναρχη δόμηση - Εκσυγχρονισμός των χρήσεων γης

24.11.2020
4 Σχόλια
avatar
ΕΛΠΟ 17.12.2019 | 16:59
"Χάδι» σε βουλευτές για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης" Πηγή: www.lifo.gr

Δυστυχώς, το ηθικό μειονέκτημα όλων, από την Δεξιά μέχρι την Αριστερά.

Διαχρονικά μέχρι σήμερα.
avatar
Σχόλια από τη βροχή 17.12.2019 | 18:25
H NΔ με τα χρήματα για επιμορφωτικές δαπάνες πλήρωνε τα χρέη της σε τράπεζες και δημόσιο.

Το Πασόκ και η Δράση πλήρωναν με τα χρήματα αυτά το προσωπικό τους.

Αστικά κόμματα κατά τα λοιπά.

Κοινώς αγαπητέ αναγνώστη από κοινού μας έκλεβαν αμφότερους.
Σε μια κανονική πολιτεία θα τους είχαν στριμώξει, για να μην πω θα τους είχαν ξεβρακώσει και ρίξω το επίπεδο.
Σε μια κανονική πολιτεία.
avatar
ΕΛΠΟ 17.12.2019 | 19:44
Μιλάμε κατ' αρχήν για τους βουλευτές, όχι για τα κόμματα.

Άν λοιπόν - χωρίς βιασύνη - πιάσουμε τα κόμματα, ούτε το "μη αστικό κόμμα" ΣΥΡΙΖΑ εξαιρείται.

Για να είμαστε ψύχραιμοι.
avatar
Σχόλια από τη βροχή 18.12.2019 | 08:49
Αν διαβάσετε προσεκτικότερα ίσως το άρθρο, θα δείτε ότι αναφέρει ρητά τη συγκεκριμένη πρακτική που επισημαίνω, άρα μιλάμε εξ αρχής και για τα κόμματα.
Τώρα αν έγραφε ότι κάτι ανάλογο για "κάποιο μη αστικό" κόμμα όπως λέτε, δεν αμφιβάλλω ότι κανένα δεν κρύβει τέρατα στα λογιστικά του βιβλία, θα ήταν απλώς πιο αναμενόμενο.
Όταν όμως καταστρατηγούν τους κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος οι πολιτικοί φορείς που ορκίζονται ακριβώς στο όνομα τέτοιων όρων, εκτός από κλοπή είναι και μεγαλύτερη υποκρισία.

Θα μου πείτε πρώτη φορά θα είναι;
Μέχρι τώρα έχουμε δει οι όροι ηθικό πλεονέκτημα και αριστεία τι σημαίνουν.

Κλείνοντας επιτρέψτε μου: Το «ναι, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ...» το συναντώ συχνότατα ως απάντηση σε σχόλια που κρίνουν αυστηρά τη μέρα κυβέρνηση. Το χαμηλότερο μέτρο σύγκρισης που έθεσαν οι προηγούμενοι δεν αποτελεί δικαιολογία. Η ΝΔ δεν ψηφίστηκε για να είναι λίγο ή αρκετά καλύτερη και σοβαρότερη.
Υποσχέθηκε ότι θα κόψει τις παθογένειες του παρελθόντος, θα λειτουργεί σύγχρονα, αποτελεσματικά με διαφάνεια και αξιοκρατία.
Τεχνοκρατικά στην εφαρμογή και με όραμα στο σχεδιασμό.
Με αυτούς τους όρους και θα κρίνεται.

Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια