«Αικατερίνη Σακελλαροπούλου Πρόεδρος της Δημοκρατίας»