"Πόθος οὖν λαμβάνει αὐτὸν τοῦ ἔργου" - η ίδρυση της Αλεξάνδρειας με τα λόγια του Αρριανού

Εσείς τι λέτε; Πόσο ζωντανά είναι τα αρχαία ελληνικά;
11.9.2013 | 01:05

Γλώσσα νεκρή είναι η γλώσσα που δεν ομιλείται στη σύγχρονη εποχή και δεν είναι εύκολο να την κατανοήσει κανείς παρά μόνο αν την μελετήσει επισταμένως και την διδαχθεί συστηματικά.

 

Τα αρχαία ελληνικά θεωρούνται από τους γλωσσολόγους "νεκρή γλώσσα" και με βάση το γεγονός αυτό η βουλευτής κα Μ. Ρεπούση εισηγήθηκε τον περιορισμό της διδασκαλίας τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

 

Δεν είμαι γλωσσολόγος, αλλά λόγω επαγγέλματος ασχολούμαι συχνά με την αρχαία γραμματεία. Οφείλω να ομολογήσω καταρχήν ότι μετά την αποφοίτηση από το σχολείο αγάπησα τα αρχαία ελληνικά πολύ περισσότερο, κι αυτό γιατί αφενός δεν χρειαζόταν πια να τα φοβάμαι (ως μάθημα στο οποίο θα εξεταστώ) και αφετέρου ανακάλυψα ένα σωρό συναρπαστικά κείμενα που η γλώσσα δεν με εμπόδιζε να κατανοήσω. Βαθμηδόν διαπίστωσα ότι πολλά κείμενα είναι προσπελάσιμα με μεγάλη ευκολία από εκείνον που γνωρίζει την νέα ελληνική, ώστε ειλικρινά προβληματίζομαι αν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τα αρχαία ελληνικά ως "νεκρή γλώσσα". 

 

Με αφορμή λοιπόν αυτή την επίκαιρη συζήτηση, σκέφτηκα να δούμε ένα ωραίο μικρό απόσπασμα του Αρριανού που αφηγείται την άφιξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο το 331 π.Χ. και την ίδρυση της Αλεξάνδρειας. Ο Λεύκιος Φλάβιος Αρριανός έζησε το 2ο αι. μ.Χ. και κατέγραψε τα κατορθώματα του Αλέξανδρου σε ένα πολύτομο έργο, το "Αλεξάνδρου Ανάβασις", γραμμένο στην Αττική διάλεκτο. 

 

Αντί να παραθέσω κάποια απόδοση του κειμένου στη νέα ελληνική, θα αντιγράψω απλώς εδώ το αρχικό κείμενο του Αρριανού. Διαβάστε το και αν θέλετε γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια.

Για να διατυπώσω καλύτερα το ερώτημα: πόσο ζωντανή γλώσσα είναι τα αρχαία ελληνικά; 

 

Ἀλέξανδρος δὲ ἐπ' Αἰγύπτου, ἵναπερ τὸ πρῶτον ὡρμήθη, ἐστέλλετο, καὶ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς Γάζης ἐλαύνων ἧκεν εἰς Πηλούσιον τῆς Αἰγύπτου. ὁ δὲ ναυτικὸς στρατὸς παρέπλει αὐτῷ ἐκ Φοινίκης ὡς ἐπ' Αἴγυπτον. καὶ καταλαμβάνει τὰς ναῦς ἐν Πηλουσίᾳ ὁρμούσας.

Μαζάκης δὲ ὁ Πέρσης, ὃς ἦν σατράπης Αἰγύπτου ἐκ Δαρείου καθεστηκώς, τήν τε ἐν Ἰσσῷ μάχην ὅπως συνέβη πεπυσμένος καὶ Δαρεῖον ὅτι αἰσχρᾷ φυγῇ ἔφυγεν, καὶ Φοινίκην τε καὶ Συρίαν καὶ τῆς Ἀραβίας τὰ πολλὰ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ἐχόμενα, αὐτῷ τε οὐκ οὔσης δυνάμεως Περσικῆς, ἐδέχετο ταῖς τε πόλεσι φιλίως καὶ τῇ χώρᾳ Ἀλέξανδρον.

ὁ δὲ εἰς μὲν Πηλούσιον φυλακὴν εἰσήγαγε, τοὺς δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν ἀναπλεῖν κατὰ τὸν ποταμὸν κελεύσας ἔστε ἐπὶ Μέμφιν πόλιν αὐτὸς ἐφ' Ἡλιουπόλεως ἤει, ἐν δεξιᾷ ἔχων τὸν ποταμὸν τὸν Νεῖλον, καὶ ὅσα καθ' ὁδὸν χωρία ἐνδιδόντων τῶν ἐνοικούντων κατασχὼν διὰ τῆς ἐρήμου ἀφίκετο ἐς Ἡλιούπολιν.

ἐκεῖθεν δὲ διαβὰς τὸν πόρον ἧκεν ἐς Μέμφιν. καὶ θύει ἐκεῖ τοῖς τε ἄλλοις θεοῖς καὶ τῷ Ἄπιδι καὶ ἀγῶνα ἐποίησε γυμνικόν τε καὶ μουσικόν. ἧκον δὲ αὐτῷ οἱ ἀμφὶ ταῦτα τεχνῖται ἐκ τῆς Ἑλλάδος οἱ δοκιμώτατοι. ἐκ δὲ Μέμφιος κατέπλει κατὰ τὸν ποταμὸν ὡς ἐπὶ θάλασσαν τούς τε ὑπασπιστὰς ἐπὶ τῶν νεῶν λαβὼν καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας καὶ τῶν ἱππέων τὴν βασιλικὴν ἴλην τὴν τῶν ἑταίρων.

ἐλθὼν δὲ ἐς Κάνωβον καὶ κατὰ τὴν λίμνην τὴν Μαρίαν περιπλεύσας ἀποβαίνει, ὅπου νῦν Ἀλεξάνδρεια πόλις ὤκισται, Ἀλεξάνδρου ἐπώνυμος. καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ὁ χῶρος κάλλιστος κτίσαι ἐν αὐτῷ πόλιν καὶ γενέσθαι ἂν εὐδαίμονα τὴν πόλιν. πόθος οὖν λαμβάνει αὐτὸν τοῦ ἔργου, καὶ αὐτὸς τὰ σημεῖα τῇ πόλει ἔθηκεν, ἵνα τε ἀγορὰν ἐν αὐτῇ δείμασθαι ἔδει καὶ ἱερὰ ὅσα καὶ θεῶν ὧντινων, τῶν μὲν Ἑλληνικῶν, Ἴσιδος δὲ Αἰγυπτίας, καὶ τὸ τεῖχος ἧ περιβεβλῆσθαι. καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο, καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἐφαίνετο.

 

 

 

 

Κολοσσιαίο άγαλμα του Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου (309-246 π.Χ.) τη στιγμή που ανελκείται στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας από τη γαλλική αρχαιολογική ομάδα του Jean-Yves Empereur. 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
36 Σχόλια
12
ΣΠΑΣΙΚΛΑΚΙ 11.9.2013 | 04:11
Τα αρχαία ελληνικά ΔΕΝ είναι νεκρή γλώσσα, το κείμενο είναι εύκολα κατανοητό σε απόφοιτο λυκείου. Φυσικά μιλάμε για την Αλεξανδρινή ή Κοινή ή Ελληνιστική , την πρώτη κοινή γλώσσα των Ελλήνων (οι διάλεκτοι της κλασικής εποχής είναι μια άλλη υπόθεση).
Τα νέα ελληνικά είναι τα αρχαία for dummies ,απλουστευμένα δηλαδή, με αλλαγές στην πάροδο των αιώνων και με τις ανάλογες επιρροές λόγω ιστορικών συγκυριών.
avatar
Ανώνυμος/η 12.9.2013 | 23:58
Τα αρχαία ελληνικά είναι εντελώς νεκρή γλώσσα ότι και να λες. Ο τελευταίος φυσικός ομιλητής τους πέθανε μαζί τους πολλά χρόνια πριν.
ΣΠΑΣΙΚΛΑΚΙ 13.9.2013 | 11:12
http://bit.ly/160pb4Z

avatar
Das_T 11.9.2013 | 04:38
Πόσο λυπηρό...
Aahaladita 11.9.2013 | 04:44
Σε ένα υποθετικό ταξίδι στο χρόνο και σε μία υποθετική (!*?:P) κουβεντούλα με τον Λεύκιο Φλάβιο, παίζει εγώ να καταλάβαινα και κάτι από αυτά που θα μου έλεγε - αν δεν βραχυκύκλωνε ο εγκέφαλος μου από την προφορά του. O Λεύκιος Φλάβιος, όμως, από την άλλη νομίζω ότι δε θα καταλάβαινε γρι. Λέω εγώ τώρα. Φαντάζομαι, λοιπόν, ότι με βάση τα γλωσσολογικά κριτήρια, η αδυναμία μου να επικοινωνήσω στην μητρική μου γλώσσα που είναι τα νέα ελληνικά με τον Φλάβιο που μιλάει αρχαία υποδηλώνει ότι η γλώσσα του είναι νεκρή. Σόρρυ Φλάβιε. Δεν μπορώ να εκφραστώ ούτε προφορικά, ούτε γραπτά στα αρχαία Ελληνικά. Το ότι μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα - χωρίς βοήθεια - από ένα κείμενο στα αρχαία ελληνικά σε τι διαφέρει από το ότι μπορώ να καταλάβω λατινικά επειδή γνωρίζω ισπανικά ή γαλλικά (και φαντάζομαι πολύ περισσότερο ιταλικά), τα οποία έχουμε την τάση τόσο εύκολα να χαρακτηρίζουμε νεκρή γλώσσα; Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, κατά κάποιο τρόπο το τονίζω, είναι ολοζώντανες και μάλιστα παγκόσμιες γλώσσες αφού αποτελούν τη βάση για τόσες και τόσες γλώσσες, χρησιμοποιούνται δικά τους προθέματα κ.λπ. Αλλά μέχρι εκεί.

Αυτά περισσότερο ως άποψη, βάσει μίας πολύ γενικής ενασχόλησης με το ζήτημα, και όχι ως θέση, βάσει μιας επιστημονικής ενασχόλησης με αυτό.
Μένης 11.9.2013 | 11:12
Το επιχειρημά σου περι νεκρής γλώσσας είναι πως δε θα μπορείς να συνεννοηθείς με το Φλάβιο στη μητρική σου γλώσσα; Γιατί μπορείς να συνεννοηθείς με τον Ιάπωνα; ή για να μη φύγουμε τόσο μακριά, με αυτόν που μιλάει την γνήσια ποντιακή/κρητική/κυπριακή; Μπορείς να εκφραστείς στην Κυπριακή; ή στην Τσακώνικη; Μήπως είναι κι αυτές νεκρές γλώσσες;
Έχουμε συναίσθηση πόσες λέξεις της καθομιλουμένης μας κρατούν ακόμη από την Αρχαία; ενδεικτικά αναφέρω τις 'ασεμνες' λέξεις "κλάνω" και "ψ_λή"
Aahaladita 11.9.2013 | 15:53
Περίμενα μία απάντηση σαν αυτή!!! Η διαφορές είναι σαφείς νομίζω. Πέρα από το ότι εγώ πρέπει να ταξιδέψω στο χρόνο να βρω τον Φλάβιο, στη σύγχρονη εποχή δεν εκφράζεται κανείς στα αρχαία ελληνικά με τον τρόπο που εκφράζεται (τέχνη, γράμματα, καθημερινή επικοινωνία) σε μία οποιαδήποτε ξένη γλώσσα του σήμερα ή ελληνική διάλεκτο - π.χ. "γνήσια κρητικά" μιλάνε ακόμη στην Κρήτη. Οι διάλεκτοι, άλλωστε, μάλλον είναι πιο ευάλωτες στο γλωσσικό θάνατο.

Έχουμε συναίσθηση, όπως έχουμε συναίσθηση, ότι πολλές λέξεις στη νέα ελληνική έχουν "λόγια" "κατασκευή" και όχι "φυσική" συνέχεια. Όπως είπα, φαντάζομαι ότι με βάση τα γλωσσολογικά κριτήρια, τα αρχαία είναι νεκρή γλώσσα. Από τη στιγμή που μιλάμε νέα ελληνικά και όχι νέα τούρκικα, προφανώς προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά.
Μένης 11.9.2013 | 16:21
Το οτι δεν εκφράζεται κανείς στα αρχαία ελληνικά δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται στον πλανήτη σήμερα έστω έμμεσα. Επίσης η νέα ελληνική έχει άμεση φυσική συνέχεια από την αρχαία (και αν γνώριζες ή γνωρίζεις αρχαία θα μπορείς να αντιληφθείς πόσο καλύτερα αντιλαμβάνεσαι τη νέα ελληνική με έστω κάποια γνώση αρχαίας). Τα ιταλικα για παράδειγμα, είναι δημιουργία κάποιων λόγιων εμπνευσμένων από τα λατινικά βασιζομενοι κυρίως στα τοσκανικά επηρρεασμένοι από τον πατέρα της ιταλικής, το Δάντη. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στα ελληνικά.
Γενικά δεν σε μέμφομαι γιατί δεν ανάφερες κάτι αναληθές για την αρχαία γλώσσα, απλά ίσως διαφέρουμε στη σημασία που δίνουμε στην αρχαία ελληνική για την κοινωνία του χθες του σήμερα και του αύριο.
Και τιμής ένεκεν, θα μπορούσα να πω ότι η αρχαία γλώσσα "ζει" ακόμη.
Aahaladita 11.9.2013 | 16:43
Kαθηγητής στη φιλοσοφική μιλάει λατινικά και εκτός μαθήματος, τα λατινικά ζωντάνεψαν! :P Όπως είπα "Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, κατά κάποιο τρόπο το τονίζω, είναι ολοζώντανες και μάλιστα παγκόσμιες γλώσσες αφού αποτελούν τη βάση για τόσες και τόσες γλώσσες, χρησιμοποιούνται δικά τους προθέματα κ.λπ." - Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να διαφωνούμε άλλο. Πάλι μας τρόλλαρε η Ρεπούση.
Pindar 11.9.2013 | 06:00
"I would make them all learn English: and then
I would let the clever ones learn Latin as an honor,
and Greek as a treat."
---Winston Churchill
και όμως γυρίζει 11.9.2013 | 08:51
Τα Ελληνικά του Αρριανού που διαβάζω παραπάνω, θα μπορούσαν να μου θυμίσουν την συνάντηση μ'έναν θείο που έφυγε μετανάστης κάποιους αιώνες πριν. Σίγουρα χρειαζόμαστε πολλές διευκρινίσεις για να συννενοηθούμε με τον ...θείο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα με την ίδια δομή. Είναι κάτι ζωντανό που χρειάζεται όμως ενασχόληση και μελέτη για να επικοινωνήσεις με όλο το ιστορικό του εύρος.
Iris Prismatica 11.9.2013 | 09:15
Τι να πω, εγώ πάντως δεν γνωρίζω κανένα - όταν λέω κανένα εννοώ κανέναν - που να μιλάει απολύτως σωστά νέα ελληνικά και να μην έχει κάνει αρχαία. Όλα αυτά που στηλιτεύονται συχνά στη γλώσσα κάποιου - το να μη μπορεί να κλίνει επίθετα όπως ευγενής, διαφανής κλπ. ή τις μετοχές (ο περιοδεύων, ο γράφων), η χρήση αύξησης στην προστακτική, η δυσκολία να σχηματίσει τους παρελθοντικούς ή μελλοντικούς χρόνος ή την παθητική φωνή ρημάτων όπως: αντιλέγω, εκπλήσσομαι, παραθέτω, αντίκειμαι - όλα αυτά και άπειρα ακόμη τα συναντώ σε ανθρώπους σαφέστατα έξυπνους και μορφωμένους που απλώς δεν έχουν ασχοληθεί αρκετά με τα αρχαία. Η χειρότερη περίπτωση είναι όση πήγαιναν λύκειο την περίοδο που είχαν τελείως απαλειφθεί τα αρχαία ως ύλη, όπως ο πατέρας μου, επιστήμων άνθρωπος, που πίστευε μέχρι προσφάτως ότι ο Λεωνίδας είπε "ΜΟΝΟΝ λαβέ" και σήμαινε "πάρ'τα μόνος σου". Και δε μπορεί - όπως και πάρα πολλοί άλλοι - να διαβάσει τα υπέροχα κείμενα του Ροΐδη και του Βιζυηνού παρά μόνο από μετάφραση.
Δεν συμφωνώ ούτε κατά διάνοια να μειωθούν οι ώρες διδασκαλίας των αρχαίων. Θεωρώ όμως ότι θα ήταν σπουδαίο να εξηγείται καλύτερα στα παιδιά η εκπληκτική χρησιμότητά τους, και κυρίως να διδάσκονται με τρόπο που να δίνει έμφαση σε αυτή τη χρησιμότητα αντί για αποστήθιση στείρων γνώσεων εγκυκλοπαιδικού τύπου. Α, και φυσικά η ύλη να πάψει να περιλαμβάνει αρχαίες τραγωδίες από το πρωτότυπο, που το μόνο που κάνουν είναι να ενδυναμώνουν την άποψη ότι τα αρχαία είναι μια νεκρή γλώσσα από την οπόια δεν καταλαβαίνουμε γρι. Τραγωδίες μόνο σε μετάφραση, όπως τα έπη.
και όμως γυρίζει 11.9.2013 | 14:01
Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σας εκτός απο την τελευταία υποπαράγραφο. Γιά μένα ο Όμηρος (στο πρωτότυπο) στάθηκε και στέκεται η ακρογωνιαία λίθος στο γλωσσικό μου οικοδόμημα, οι δε τραγωδίες παρά τις ελκυστικές για μας τους επίγονους μεταφράσεις, παραμένουν ποιητικά κείμενα-σηματωροί της γλώσσας.
Τα κείμενα αυτά μόνο στο πρωτότυπο και μέσα απο την προσπάθεια ερμηνείας -και όχι μόνο μετάφρασής τους- δίνουν το ερέθισμα για την εμβάθυνση στην έρευνα και τελικά την όποια γνώση της γλώσσας.
Iris Prismatica 11.9.2013 | 14:52
Είναι όντως όμορφες και ποιητικές ως κείμενα, και τα έπη και οι τραγωδίες (αυτός εξάλλου υπήρξε ο σκοπός τους) απλώς πιστεύω ότι δεν είναι για όλους (μιλάω για τη διαδασκαλία τους από το πρωτότυπο πάντα, η μετάφρασή τους είναι για όλους). Ίσως μόνο στην θεωρητική κατεύθυνση, όχι στη γενική παιδεία που τις έκανα εγώ. Και, ακόμη καλύτερα, μόνο στη φιλολογία και αρχαιολογία (ειδικά τα έπη). Λάτρης της λογοτεχνίας η ίδια, ποτέ δεν συμπάθησα τον τρόπο που αυτή διδάσκεται στο σχολείο, ακόμη και η νεοελληνική, πόσο μάλλον η αρχαία ελληνική γραμματεία. Ειδικά για ένα σωρό παιδιά που ξέρω που μετά βίας κατανοούν τη λογοτεχνική αξία του Παπαδιαμάντη, δεν έχω απαιτήσεις για Όμηρο. Με ικανοποιεί τουλάχιστον να μη λένε "της δεσποινίς".
IIIatriΞ 11.9.2013 | 09:44
Ο όρος "νεκρή γλώσσα" είναι μάλλον άστοχος. Θα ήταν πιο εύστοχο να ονομάζονται κάποιες γλώσσες, όπως τα αρχαία ελληνικά και λατινικά, "προστατευμένες γλώσσες" ή "Μητρικές γλώσσες" ή κάπως αλλιώς.
Θεωρώ επίσης, ίσως και λόγω αντίληψης των δικών μου γλωσσικών αδυναμιών, ότι θα πρέπει, όχι μόνο να διδάσκονται, αλλά και να προωθείται στη διδασκαλία η ταύτισή τους με τις σύγχρονες γλώσσες.
Όταν συναντώ συναδέλφους μου να γράφουν σε μια ιατρική γνωμάτευση "χειρουργηθέν κήλη", "διαπυηθούμενο τραύμα", καταλαβαίνω ότι τα Αρχαία δεν είναι νεκρή γλώσσα, αρκεί να μην τη σκοτώνουμε.
avatar
Dr.Faust 10.2.2014 | 15:21
επισης, εχω ακουσει απο συναδελφους : του παγκρεας, του εφημερευων, της εφημερευων, ημουν παρων (απο γυναικα), διαγνωση : δειγμα εντομου (αντι για δηγμα, δηλ. τσιμπημα) και αλλα πολλα..
avatar
Dr.Faust 10.2.2014 | 16:22
και το κορυφαιο : μια γυναικα και ενας αντρας συναδελφοι, εχουν ερθει στον ιατρικο συλλογο για καποια αιτηση.. η γυναικα συμπληρωνει το εντυπο, κατω χαμηλα δεξια γραφει "η υπογραφουσα" και απο κατω υπογραφει.. ο αντρας συναδελφος κρυφοκοιταζει (οπως ο αδιαβαστος μαθητης στο διαγωνισμα), και αφου συμπληρωσει το εντυπο κι αυτος, γραφει απο κατω "ο υπογραφουσος", το υπογραφει και (χωρις αιδω) το παραδιδει στη γραμματεα..
VillyDuck 11.9.2013 | 10:22
ΔΕΝ μπορώ να δεχτώ τον όρο "νεκρή γλώσσα", είτε αναφερόμαστε στην αρχαία ελληνική είτε στη λατινική γλώσσα. Δεν μπορώ να δεχτώ την διπλή συνεπαγωγή «δεν την μιλάμε άρα δεν υπάρχει.»

Εν προκειμένω συζητάμε για την γέννηση και ανάπτυξη των νέων ελληνικών που μιλάμε σήμερα. Μιλάμε για τις ρίζες που έχουμε σαν λαός, την επαφή με τον πολιτισμό μας χιλιάδες χρόνια πριν και την εξέλιξη της νεοελληνικής που διδασκόμαστε.

Δεν είναι αρκετή η μάστιγα των greeklish και της ιντερνετικής συντομογραφίας για την σημερινή αμορφωσιά της νεολαίας? Πόσο ακόμα θα πετσοκόψουν την μόρφωση στα σχολεία?

Έχω απογοητευθεί ακούγοντας και διαβάζοντας το περιορισμένο λεξιλόγιο, τα γραμματικά λάθη και την ανορθογραφία της σημερινής γενιάς.

Κανένας περιορισμός και καμία κατάργηση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να ξέρουμε, να μάθουμε, να διδαχθούμε την κληρονομιά μας και να έχουμε το ισχυρότερο όπλο στην κατοχή μας: την ορθή ομιλία της γλώσσα μας.
fedora 11.9.2013 | 10:38
Νομίζω ότι κάποιος που έχει μελετήσει πιο συστηματικά τ' αρχαία (π.χ. φιλοσοφική σχολή)θα έχει μια σχετική ευκολία να κατανοήσει το κείμενο. Διαφορετικά απαιτείται πολύ καλή γνώση των νέων ελληνικών, βαθειά γνώση, για να καταλάβει το γενικό νόημα - ακόμα κι αν του ξεφεύγουν οι λεπτομέρειες.
Όμως, πέρα από τις λέξεις, που μπορεί όντως να είναι ίδιες, η σύνταξη του κειμένου είναι διαφορετική κι εκεί είναι η δυσκολία του.
Νομίζω, λοιπόν, ότι αν αποφασίσουμε να διδάξουμε σωστά και ολοκληρωμένα τα ΝΕΑ ελληνικά πρέπει ν΄ αξιοποιήσουμε και τ' αρχαία - ως λεξιλογικό πλούτο και, ασφαλώς, ως λογοτεχνία. Όμως η διδασκαλία των αρχαίων στο Γυμνάσιο, έτσι όπως επιβάλλεται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου και τα σχολικά εγχειρίδια, είναι όχι μόνο στείρα αλλά και απεχθής για τα παιδιά, κάτι που την καθιστά εντελώς παράλογη και μάταιη.
avatar
argina 11.9.2013 | 11:47
δεν ειμαι φιλολογος. αγαπησα τα αρχαια ελληνικα περισσοτερο επισης μετα το σχολειο (για προφανεις λογους), οταν μονη μου μεσω της ετυμολογιας ανακαλυπτα το μακρυ ταξιδι των λεξεων, των νοηματων και της λογικης της συγκεκριμενης γραφης τους αντι αλλης (πραγμα,που εκτος των αλλων, κανει 'ευκολοτερη' την ορθογραφια τους) μεχρι σημερα. για μενα δεν ειναι σημαντικο να μην μπορει ενας νεοελληνας να 'συνεννοηθει' με εναν της κλασσικης ή της ελληνιστικης περιοδου. ειναι σημαντικο να γνωριζει την ιστορικη συνεχεια της γλωσσας του, τον πλουτο της -κι αν θελει ας ψαξει και τα δανεια που εχει κανει σε αλλες γλωσσες και που ειναι 'ολοζωντανα'. τραγικη η προταση της ρεπουση -κι αν σημερα 8 στους 10 γραφουν ανορθογραφα και εκφραζοναι ασυντακτα, αυριο τα νεα ελληνικα θα ειναι η επομενη 'νεκρη γλωσσα'.
12
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ